Kultura | rozrywka | edukacja

Powiatowy Dzień Bibliotekarza (foto)

Powiatowy Dzień Bibliotekarza 2009. Fot. MBP w Jaśle
Powiatowy Dzień Bibliotekarza 2009.
Fot. MBP w Jaśle

W dniu 11 maja w trakcie VI Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek Miejska Biblioteka Publiczna w Jaśle i Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Oddział w Jaśle pragnąc uczcić Dzień Bibliotekarza zorganizowały spotkanie władz samorządowych miasta, starostwa i gmin powiatu jasielskiego z bibliotekarzami bibliotek publicznych powiatu jasielskiego. W spotkaniu uczestniczyli również Stanisław Turek, dyrektor Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie oraz Lucyna Kloczkowska, koordynator Programu Rozwoju Bibliotek FRSI.

W rozpoczynającym spotkanie wystąpieniu okolicznościowym Małgorzata Piekarska, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaśle powiedziała „…Po przełomie 1989 r. biblioteki publiczne, dotąd dotowane centralnie, znalazły się pod opieką samorządów, choć zgodnie z ustawą o bibliotekach dalej istnieje sieć i zależności merytoryczne między bibliotekami różnych szczebli: gminnego, powiatowego i wojewódzkiego. W Tygodniu Bibliotek bibliotekarze przygotowują dużo imprez adresowanych do mieszkańców społeczności lokalnych, w których funkcjonują…”

Pracownikom bibliotek życzenia przekazali starosta A. Kmiecik i naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych W. Piękoś oraz dyrektorzy S. Turek i M. Piekarska.

Stanisław Turek, dyrektor WiMBP w Rzeszowie w swoim wystąpieniu „Programy dla gminnych bibliotek publicznych szansą ich rozwoju” omówił trzy programy adresowane dla mniejszych bibliotek: program „Biblioteka +” zainicjowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, którego głównym celem jest dostarczenie bibliotekom gminnym potrzebnego sprzętu i oprogramowania i ułatwienie dostępu do Internetu, „Program Rozwoju Bibliotek” wdrażany przez powołaną specjalnie do realizacji programu Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego ma na celu poprawę dostępu mieszkańców małych miejscowości do nowoczesnych technologii informacyjnych, szczególny nacisk kładzie na rozwijanie kompetencji pracowników bibliotek oraz jednoroczny program MKiDN „Infrastruktura bibliotek”, który umożliwia gminnym bibliotekom publicznym uzyskanie wsparcia finansowego na poprawę infrastruktury.

Lucyna Kloczkowska, koordynator Programu Rozwoju Bibliotek FRSI szczegółowo omówiła zasady naboru bibliotek do Programu, korzyści płynące z przystąpienia do jego realizacji oraz odpowiadała na pytania zainteresowanych przystąpieniem do Programu bibliotekarzy bibliotek gminnych powiatu jasielskiego.

Na zakończenie w związku z otwarciem w holu MBP w Jaśle wystawy z cyklu „Prezentacje – Gminne biblioteki publiczne powiatu jasielskiego w Dębowcu, Jaśle, Kołaczycach i Skołyszynie” uczestnicy spotkania obejrzeli prezentacje multimedialne wymienionych bibliotek. Prezentację Gminnej Biblioteki Publicznej w Dębowcu przedstawiła dyrektor Władysława Gałuszka. Szczególnie interesujący okazał się fakt, że biblioteka ta ma największą ilość zarejestrowanych czytelników wśród bibliotek gminnych naszego powiatu. Gminna Biblioteka Publiczna w Kołaczycach, którą prezentowała kierownik Janina Hendzel, zajmuje pierwsze miejsce wśród gmin wiejskich w ilości wypożyczeń. Najsilniejszą stroną Gminnej Biblioteki Publicznej w Jaśle z siedzibą w Szebniach jest działalność kulturalno-edukacyjna i projektowa, o czym m.in. mówiła kierownik Stanisława Ablewicz. O działalności Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie opowiadała kierownik Maria Sychta.

Zarówno reprezentująca Urząd Gminy w Jaśle sekretarz Małgorzata Dubiel jak i zastępca wójta Gminy Skołyszyn Krzysztof Zięba z zainteresowaniem obejrzeli wystawę.

Spotkanie stało się okazją do wymiany opinii na temat roli i sytuacji bibliotek publicznych w naszym regionie.

SERWIS FOTO:

(MBP w Jaśle)

SŁOWA KLUCZOWE