Informacje

„Sprawni jak żołnierze” w ZS nr 3

Laureatka turnieju Justyna Michalska z Zespołu Szkół nr 3 w Jaśle (fot. ZS nr 3 w Jaśle)
Laureatka turnieju Justyna Michalska z Zespołu Szkół nr 3 w Jaśle (fot. ZS nr 3 w Jaśle)

Dnia 30.IV.2009 r. Zespół Szkół nr 3 w Jaśle zorganizował etap rejonowy XXXII edycji Zawodów Sportowo-Obronnych „Sprawni jak Żołnierze”. Współorganizatorami zawodów byli: Wojskowa Komenda Uzupełnień w Jaśle, 21 Brygada Strzelców Podhalańskich w Rzeszowie, Zarząd Rejonowy Ligi Obrony Kraju w Jaśle. Patronat: Starosta Jasielski.

Celem zawodów było popularyzowanie wśród młodzieży wiedzy o współczesnych siłach zbrojnych, zagadnień związanych z obronnością kraju oraz podnoszenie sprawności fizycznej.

W zawodach wzięło udział 30 zawodniczek i zawodników z 7 szkół ponadgimnazjalnych reprezentujących powiaty: krośnieński, jasielski, sanocki.

Uczestnicy zawodów rywalizowali w 5 konkurencjach wykazując dobre przygotowanie kondycyjne i sprawnościowe, wykonując następujące zadania:
– strzelanie z broni pneumatycznego
– rzut atrapą granatu zaczepnego na celność do prostokąta z odległości 20 i 25 m.
– udzielanie pierwszej pomocy polegającej na sprawdzeniu stanu przytomności poszkodowanego, wykonywanie resuscytacji krążeniowo-oddechowej na fantomie medycznym i układanie osoby poszkodowanej w pozycji bocznej ustalonej;
– test sprawnościowy
– bieg na orientację

Zawody przebiegły bardzo sprawnie przy pięknej pogodzie.

W klasyfikacji drużynowej dziewcząt zwyciężyła reprezentacja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6 w Krośnie, a wśród chłopców reprezentacja Zespołu Szkół nr 3 w Jaśle. Pierwsze trzy zwycięskie drużyny w klasyfikacji zespołowej dziewcząt i chłopców oraz zwycięzcy w klasyfikacji indywidualnej zostali wyróżnieni dyplomami i pucharami oraz nagrodami rzeczowymi ufundowanymi przez Starostwo Powiatowe w Jaśle i Radę Rodziców przy Zespole Szkół nr 3 w Jaśle. Dla najlepszych trzech drużyn dyplomy również ufundował Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Rzeszowie.

Klasyfikacja indywidualna dziewcząt:

I. Agnieszka Mazur
– Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6 w Krośnie (opiekun: Maria Stahl)
II. Kamila Pulnar
– Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6 w Krośnie (opiekun: Maria Stahl)
III. Justyna Michalska
– Zespół Szkół Nr 3 w Jaśle (opiekun: Barbara Błażejowska)

Klasyfikacja indywidualna chłopców:

I. Sebastian Zoła
– Zespół Szkół Budowlanych w Jaśle (opiekun: Ryszard Zieliński)
II. Mateusz Juszczyk
– Zespół Szkół Nr 3 w Jaśle (opiekun: Barbara Błażejowska )
III. Dawid Niezgodzki
– Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Krośnie (opiekun: Zbigniew Moskal)

Klasyfikacja zespołowa dziewcząt:

I. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6 w Krośnie (opiekun: Maria Stahl)
II. Zespół Szkół Nr 3 w Jaśle (opiekun: Barbara Błażejowska )
III. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Krośnie (opiekun: Zdzisław Piróg)

Klasyfikacja zespołowa chłopców:

I. Zespół Szkół Nr 3 w Jaśle (opiekun: Barbara Błażejowska )
II. Zespół Szkół Budowlanych w Jaśle (opiekun: Ryszard Zieliński)
III. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Krośnie (opiekun: Zbigniew Moskal)

Komendant Wojskowej Komendy Uzupełnień w Jaśle ppłk Kazimierz Chorążak uhonorował dyplomami i pucharami trzech najlepszych strzelców wśród dziewcząt i chłopców, a zostali nimi:

I. Justyna Michalska z Zespołu Szkół Nr 3 w Jaśle
II. Kamila Pulnar z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6 w Krośnie
III. Katarzyna Podgórska z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6 w Krośnie

I. Marcin Cymerman z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Krośnie
II. Bartłomiej Giefert z Zespołu Szkół Nr 3 w Jaśle
III. Tomasz Świątek z Zespołu Szkół Nr 3 w Jaśle

Do etapu wojewódzkiego zakwalifikowała się drużyna dziewcząt z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6 w Krośnie oraz drużyna chłopców z Zespołu Szkół Nr 3 w Jaśle.

Podsumowując konkurs, st. wizytator Kuratorium Oświaty w Rzeszowie Waldemar Stahl i dyrektor szkoły Marek Stęgowski podziękowali uczestnikom zawodów za zaangażowanie i sportową rywalizację. Złożyli gratulacje zwycięzcom oraz podziękowanie dla opiekunów i organizatorów.

SERWIS FOTO:

(ZS nr 3)

SŁOWA KLUCZOWE