Informacje

Tarnowiec: Wybory już 14 czerwca

Bogusław Wójcik, pełniący funkcję wójta gminy Tarnowiec (fot. Damian Palar)
Bogusław Wójcik, pełniący funkcję wójta gminy Tarnowiec (fot. Damian Palar)

Mieszkańcy gminy Tarnowiec pójdą do urn wyborczych 14 czerwca. Właśnie na ten dzień Prezes Rady Ministrów wyznaczył datę przedterminowych wyborów wójta gminy. Mandat dotychczasowego szefa gminy wygasł w związku ze śmiercią dotychczasowego wójta Krzysztofa Szajnickiego.

Po śmierci w marcu br. wójta Krzysztofa Szajnickiego, Rada Gminy w Tarnowcu podjęła uchwałę o wygaśnięciu mandatu wójta Od tego momentu rozpoczęła się cała procedura związana z wyłonieniem osoby, która zastępowałaby osobę wójta Krzysztofa Szajnickiego. W dniu 21 kwietnia premier Donald Tusk wyznaczył Bogusława Wójcika na osobę pełniącą funkcję wójta gminy Tarnowiec. Po tym czasie w dniu 29 kwietnia wyszło rozporządzenie premiera w sprawie przedterminowych wyborów w gminie Tarnowiec. Równocześnie z rozporządzeniem zostało przedstawione obwieszczenie wojewody z dnia 30 kwietnia, które określa kalendarz wyborczy. Wybory zostały rozpisane na dzień 14 czerwca.

Do 4 maja była możliwość rejestrowania u komisarza wyborczego komitetów wyborczych. Do dzisiaj jest zgłaszanie członków do komisji gminnej. Następne procedury tj. 8 maja powołanie komisarza wyborczego gminnej komisji wyborczej, do 22 maja jest zgłaszanie kandydatów na wójta do gminnej komisji wyborczej. Następne procedury to powołanie obwodowych komisji wyborczych, sporządzenie spisu wyborców, później jest rozpoczęcie nieodpłatnych audycji wyborczych w telewizji publicznej. Zakończenie kampanii wyborczej jest 12 czerwca, a 14 czerwca wybory. – wyjaśnia Bogusław Wójcik, pełniący funkcję wójta gminy Tarnowiec.

Bogusław Wójcik sam zamierza wziąć udział w wyborach. W miniony czwartek zarejestrował komitet wyborczy Bogusława Wójcika. Zarejestrowanie komitetu umożliwia mu zgłoszenie swojej osoby jako kandydata do wyborów. Swoje szanse ocenia bardzo wysoko zwłaszcza, że zna realia tej gminy. Do tej pory był jej sekretarzem.

Sondaży opinii publicznej nikt na terenie gminy Tarnowiec nie prowadzi. Może to i lepiej, może to i źle. W każdym razie, jakieś szanse chyba mam. Przymierzając się do zgłoszenia swojej osoby na kandydata wziąłem pod uwagę, jakie mam możliwości. Myślę, że jakieś one są. Wyborcy ocenią 14 czerwca, jakie rzeczywiście są. – mówi Bogusław Wójcik.

Przed następcą wójta Szajnickiego, czeka sporo zadań do realizacji. Będą kontynuowane prace przy budowie kanalizacji sanitarnej dla gminy, rozpoczęte w ubiegłym roku. Została wybudowana oczyszczalnia ścieków, która funkcjonuje w tej chwili na terenie Tarnowca, ale jest przewidziana dla przyjęcia ścieków praktycznie z terenu całej gminy. – To są dosyć duże pieniądze dlatego, że sama budowa kanalizacji w Tarnowcu kosztowała ponad 4 miliony złotych. Powierzchnia naszej gminy to 63 km kwadratowe, czyli oceniamy koszt budowy kanalizacji dla całej gminy w granicach 20-30 milionów złotych. Także to są dosyć spore pieniądze. – zaznacza Wójcik.

Jak większość gmin, Tarnowiec boryka się z problemem budowy i rozbudowy sieci dróg powiatowych i gminnych, czy też problemy związane z oświatą (pod nadzorem gminy jest 12 szkół podstawowych i 3 gimnazja). Co roku ubywa dzieci, dlatego subwencja oświatowa jest coraz niższa, a koszty utrzymania rosną. Jest też problem z zaopatrzeniem gminy w wodę, braku lokalnych źródeł. Na pewno potrzebna będzie budowa wodociągów dla większości wiosek. Z tym wszystkim będzie musiał zmierzyć się nowy wójt, a na realizację zadań będzie miał czas do 2010 roku, kiedy odbędą się wybory samorządowe.

Damian Palar
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE