Informacje

Dębowiec: Szukają najpiękniejsze ogrody

W ubiegłym roku zwyciężyło otoczenie wokół domu pani Anety Świątkowskiej z Radości. Fot. Janusz Klimkiewicz, UG w Dębowcu
W ubiegłym roku zwyciężyło otoczenie wokół domu pani Anety Świątkowskiej z Radości.
Fot. Janusz Klimkiewicz
UG w Dębowcu

Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Dębowiec jest organizatorem gminnego konkursu „Upiększamy nasze obejścia”. Zgłoszenia najpiękniejszych ogrodów przyjmowane są jeszcze do 15 czerwca br.

Konkurs adresowany jest do wszystkich mieszkańców gminy Dębowiec i ma na celu promocję estetycznie zagospodarowanych terenów przydomowych. Komisja konkursowa będzie oceniać zgłoszenia w dwóch kategoriach: dla gospodarstw rolnych będących płatnikami podatku rolnego (gospodarstwo powyżej 1 ha gruntów) oraz dla pozostałych mieszkańców (właścicieli działek do 1 ha).

Przy wyborze najpiękniejszego przydomowego obejścia będą brane pod uwagę następujące elementy: architektura ogrodowa i dostosowanie jej do pełnienia właściwej funkcji, odpowiedni dobór nasadzeń drzew, krzewów i kwiatów, ukwiecenie balkonów, prawidłowa pielęgnacja roślin oraz ogólne wrażenie. A zgłoszone do konkursu ogrody będą oceniać członkowie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska miejscowej rady.

Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są jeszcze do 15 czerwca br. w Urzędzie Gminy w Dębowcu (pokój nr 3) oraz u każdego sołtysa wsi. Regulamin dostępny jest na tablicach ogłoszeń w urzędzie. Serdecznie zapraszamy mieszkańców gminy Dębowiec do udziału w plebiscycie na najpiękniejsze zagospodarowanie terenu wokół własnych domów.

W ubiegłorocznej edycji konkursu zwyciężyły ogrody Anety Świątkowskiej z Radości (gospodarstwo rolne poniżej 1 ha) oraz Małgorzaty Biernackiej z Cieklina (gospodarstwo rolne powyżej 1 ha).

(dapa)

SŁOWA KLUCZOWE