Informacje

I Powiatowy Piknik Turystyczny „U Źródeł Wisłoki”

u źródeł Wisłoki. Fot. Starostwo Powiatowe
Spotkanie u źródeł Wisłoki.
Fot. Starostwo Powiatowe

I Powiatowy Piknik Turystyczny „U Źródeł Wisłoki” odbył się 1 czerwca br. Ważnym celem turystycznego spotkania była promocja południowej części powiatu, a szczególnie wskazanie miejsca gdzie bierze swój początek rzeka Wisłoka, główny ciek wodny Powiatu Jasielskiego.

Organizatorami I Powiatowego Pikniku było II Liceum Ogólnokształcące w Jaśle oraz Starostwo Powiatowe w Jaśle. Wzięła w nim udział między innymi młodzież ze szkół ponadgimnazjalnych z terenu Powiatu Jasielskiego, zrzeszona w szkolnych kołach krajoznawczo – turystycznych wraz z opiekunami.

Grupa uczestnicząca w rajdzie pod opieką przewodnika wyruszyła z Radocyny szlakiem granicznym pomiędzy Polską a Słowacją. Czterogodzinna wędrówka odbyła się podczas trudnych warunków atmosferycznych, rzęsiście padającego deszczu. Na granicy powiatów gorlickiego i jasielskiego ustawiono tablicę z informacją: „Na południowo – zachodnich stokach Dębiego Wierchu (664 m n.p.m.) na wysokości 582,7 m n.p.m. znajdują się źródła rzeki Wisłoki, która jest głównym ciekiem wodnym przecinającym teren Powiatu Jasielskiego. Wisłoka o długości 164 km i powierzchni dorzecza 4108 km2 jest prawym dopływem górnej Wisły. Średni przepływ wody przy ujściu wynosi 34 m2/s, maksymalna rozpiętość wahań stanów wody w dolnym biegu wynosi 8 m. Głównymi jej dopływami są: Ropa, Jasiołka i Wielopolka. Rzeka jest żeglowna na odcinku 22 km od ujścia. Wypływa spod granicy polsko – słowackiej Przemierzając teren Beskidu Niskiego, Pogórza Karpackiego oraz Kotliny Sandomierskiej, uchodzi do Wisły w okolicy wsi Ostrówek na wysokości 154 m n.p.m. Dorzecze Wisłoki od średniowiecza było miejscem intensywnego osadnictwa, szczególnie w górnym jej biegu. Wzdłuż Wisłoki rozwinęły się ośrodki miejskie: Jasło, Dębica, Mielec.”

Marsz grupy turystycznej zakończył się w miejscowości Ożenna, gdzie przy dawnej Strażnicy Straży Granicznej (obecnie obiekt należy do Powiatu Jasielskiego) czekał na nich ciepły posiłek i ognisko.

Z młodzieżą spotkali się m.in. Adam Pawluś – członek Zarządu Powiatu Jasielskiego, Zdzisław Dubis – wiceprzewodniczący Rady Powiatu, Mariusz Sepioł – radny Rady Powiatu, Jadwiga Gunia – sekretarz Powiatu Jasielskiego, Jan Szafrański – dyrektor Magurskiego Parku Narodowego, Andrzej Czaderna – zastępca dyrektora Magurskiego Parku Narodowego, Robert Łętowski – Wiceprezes Stowarzyszenia „Beskid Zielony” z Gorlic, Andrzej Pikor – leśniczy Leśnictwa Radocyna, przedstawiciel Straży Granicznej oraz dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych oraz placówek Powiatu Jasielskiego.

W Ożennej – przy w miarę dobrej pogodzie – uczestnicy pikniku mieli okazję wysłuchać krótkiego wykładu Andrzeja Czaderny dotyczącego wpływu rzeki Wisłoki na środowisko naturalne oraz o zagrożeniach dla środowiska wodnego jakie niesie ze sobą działalność człowieka. Z kolei Jan Szafrański mówił o faunie zamieszkującej środowisko rzeki, a przedstawiciel Straży Granicznej opowiedział o pracy pograniczników oraz o historii Strażnicy w Ożennej.

Koncepcję zagospodarowania budynku po byłej strażnicy przedstawił Adam Pawluś. W planach jest utworzenie w Ożennej centrum edukacji ekologicznej ze schroniskiem młodzieżowym oraz polem namiotowym.

Następnie goście oraz młodzież zebrali się wokół ogniska, gdzie mogli upiec kiełbaski. Miłą i sympatyczną atmosferę wzbogacał wspólny śpiew piosenek turystycznych z zespołem „Banita”.

(Starostwo Powiatowe)

SŁOWA KLUCZOWE