Informacje

Nominacje dla dyrektorów szkół średnich

W dniu 17 czerwca odbyła się uroczystość wręczenia nominacji na stanowiska dyrektorów szkół oraz wręczenia nagród Zarządu Powiatu odchodzącym na emeryturę nauczycielom. W spotkaniu wzięli udział Przewodnicząca Rady Powiatu w Jaśle Alicja Zając, Starosta Jasielski Adam Kmiecik, Wicestarosta Jasielski Witold Lechowski.

Starosta Jasielski wręczył powołania na stanowiska dyrektorów w Zespole Szkół Budowlanych w Jaśle Dorocie Czerneckiej oraz w I Liceum Ogólnokształcącym w Jaśle Zbigniewowi Waszkielowi.

Dorota Czernecka pełniła obowiązki dyrektora w ZSB w Jaśle od 1 września 1999 roku. Posiada kwalifikacje do nauczania przedmiotów zawodowych z zakresu budownictwa.

Zbigniew Waszkiel pełnił obowiązki dyrektora I LO w Jaśle od 1 września 2004 roku, jest nauczycielem języka angielskiego.

Zarząd Powiatu w Jaśle doceniając dotychczasowe zaangażowanie Państwa Dyrektorów w kierowanie powierzonym im szkołom, biorąc pod uwagę akceptację ich kandydatur przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty w Rzeszowie podjął decyzję o przedłużeniu ich kadencji na kolejne pięć lat szkolnych, tj. do 31 sierpnia 2014 roku.

Wręczenia nagród dla zasłużonych nauczycieli z Zespołu Szkół w Trzcinicy Krystynie okrzeckiej oraz Marii Gorajskiej dokonał Starosta Jasielski Adam Kmiecik. Dziękując im za wysiłek wkładany w kształtowanie charakterów i postaw młodzieży życzył im zasłużonego odpoczynku i zdrowia na zasłużonej po długoletniej pracy emeryturze.

(Starostwo Powiatowe)

SŁOWA KLUCZOWE