Informacje

W mieście stawiają na ekologię

Ryszard Pabian, wiceburmistrz Jasła. Fot. Damian Palar
Ryszard Pabian, wiceburmistrz Jasła.
Fot. Damian Palar

Prawie 3,4 miliona złotych pochłonęły prace termomodernizacyjne budynków użyteczności publicznej w mieście Jaśle. Udało się wyremontować dwie placówki oświatowe i budynek Straży Miejskiej. Środki na ten cel pochodziły w 85 procentach z Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

Do realizacji projektu zostały wytypowane obiekty: Zespołu Szkół Miejskich nr 3 przy ulicy Szkolnej, Zespołu Szkół Miejskich nr 4 przy ulicy Piotra Skargi oraz Straży Miejskiej przy ulicy PCK. Roboty rozpoczęły się w drugim kwartale ubiegłego roku. Głównym celem termomodernizacji budynków użyteczności publicznej była poprawa stanu ochrony środowiska w mieście poprzez ograniczenie zużycia energii.

Zadanie obejmowało w głównej mierze docieplenie ścian zewnętrznych, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej i działania na instalacjach centralnego ogrzewania. – wymienia Ryszard Pabian, wiceburmistrz Jasła.

Dzięki projektowi poprawią się warunki pracy i nauki młodzieży, a budynki zyskają nowoczesny, estetyczny wygląd. Całkowity koszt inwestycji wyniósł około 3 mln 360 tys. zł, gdzie 85% kosztów (tj. ok. 2 mln 856 tys. zł) pokryto z Norweskiego Mechanizmu Finansowego, zaś pozostałe 15 % (tj. ok. 504 tys. zł) to środki własne miasta Jasła.

To pierwszy krok w tym kierunku, jeśli chodzi o obiekty oświatowe na terenie miasta. W tej chwili przygotowujemy kolejne wnioski , tym razem do Regionalnego Programu Operacyjnego. Tutaj myślimy przede wszystkim o przedszkolach miejskich. – zapowiada Ryszard Pabian.

Podsumowaniem realizacji projektu pod nazwą „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Miasto Jasło” był dzisiejszy Ekologiczny Piknik Rodzinny „EKO – Jasło”, zorganizowany na terenie Zespołu Szkół Miejskich nr 3. Miał on na celu pokazanie mieszkańcom Jasła efekty prawie rocznej pracy przy odnowieniu elewacji szkoły. Z tej okazji przygotowano m.in. przejazdy kolejką, zjeżdżalnię, kiełbaski z grilla oraz występy artystyczne przygotowane przez zespół Gracja.

Piknik sfinansowano w ramach projektu, ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

BUDYNKI PO TERMOMODERNIZACJI:

(dapa)

SŁOWA KLUCZOWE