Informacje

W Urzędzie Miasta już nie załatwisz paszportu

Z dniem 14 czerwca br. likwidacji ulega Punkt Paszportowy w Urzędzie Miasta w Jaśle. To oznacza, że mieszkańcy miasta chcąc wyrobić sobie dokument uprawniający do wyjazdu za granicę będą musieli jeździć do Krosna, gdzie znajduje się najbliższa delegatura Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego.

Sytuacja podyktowana jest tym, że nowe dokumenty będą zawierały odciski palców jako dodatkowe zabezpieczenie. Zakup aparatury do pobierania odcisków, jak również odpowiednie wyszkolenie pracowników stanowi wysokie koszty, dlatego przyjmowanie wniosków będzie odbywać się tylko w Biurze Paszportowym Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego oraz jego delegaturach w Krośnie, Tarnobrzegu i Przemyślu.

Porozumienia zostały wypowiedziane dla wszystkich dotychczasowych Punktów Paszportowych na terenie Województwa Podkarpackiego. Jednocześnie informujemy, że wszystkie paszporty wydane do tej pory bez względu na ich rodzaj, zachowują ważność do terminów w nich określonych. – informuje Józef Bajorek, sekretarz miasta.

Zmianie nie ulegają opłaty za wydanie paszportu. W celu uzyskania dodatkowych informacji można dzwonić do krośnieńskiej delegatury PUW pod numer (013) 437 28 60.

(dapa)

SŁOWA KLUCZOWE