Informacje

Żygłowicz zrezygnował z Zarządu Powiatu

Stanisław Żygłowicz nie jest już członkiem Zarządu Powiatu. Jego rezygnację ze stanowiska przyjęła Rada Powiatu w Jaśle. Fot. Daniel Baron
Stanisław Żygłowicz nie jest już członkiem Zarządu Powiatu. Jego rezygnację ze stanowiska przyjęła Rada Powiatu w Jaśle.
Fot. Daniel Baron

Stanisław Żygłowicz nie jest już członkiem Zarządu Powiatu Jasielskiego. Uchwałę w sprawie przyjęcia rezygnacji z pełnienia tej funkcji podjęli dzisiaj radni powiatowi.

60-letni Stanisław Żygłowicz prowadzi prywatny Gabinet Weterynaryjny w Kołaczycach. W związku z nowelizacją ustawy o zakładach leczniczych dla zwierząt, powstał obowiązek prowadzenia zakładów leczniczych na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. Pismo wraz z uzasadnieniem decyzji o rezygnacji ze stanowiska trafiło na ręce starosty jasielskiego w poniedziałek.

Złożył mi pisemną rezygnację w związku z tym, że zmieniła się ustawa o prowadzeniu zawodu lekarza weterynarii. Musiał założyć działalność gospodarczą. Wcześniej było to zgłoszenie w izbach weterynaryjnych. Ustawa o samorządzie powiatowym nie pozwala członkowi zarządu na prowadzenie działalności gospodarczej, stąd jego rezygnacja. – mówi Adam Kmiecik, starosta jasielski.

O Żygłowiczu zrobiło się głośno, kiedy pojawiła się informacja o jego rzekomej współpracy ze służbami bezpieczeństwa PRL. Z zachowanych przez Instytut Pamięci Narodowej dokumentów wynika, że przez osiem lat był zarejestrowany jako TW o pseudonimie „Drzewo”.

Starosta jasielski nie wiąże jednak rezygnacji z tą sprawą.

Trudno jest mi się odnosić do tego. Rozmawiałem tylko raz z panem Żygłowiczem na ten temat, kiedy poinformował mnie, że nie prowadził żadnej działalności przeciwko ludziom, że nie donosił. Natomiast taka, a nie inna rezygnacja wpłynęła, którą przyjąłem. – powiedział Adam Kmiecik.

Do dzisiejszego porządku obrad sesji rady powiatu nie udało się wprowadzić punktu o wyborze nowego członka Zarządu Powiatu. Kandydatem starosty jasielskiego na to stanowisko jest radny Henryk Motkowicz. W tej sprawie będzie prowadził rozmowy z przedstawicielami wszystkich klubów działających przy radzie.

Zarząd Powiatu w Jaśle został powołany przez Radę Powiatu na sesji w dniu 8 grudnia 2006 r. W skład Zarządu weszli: Adam Kmiecik – Przewodniczący Zarządu Powiatu, Witold Lechowski – Z-ca Przewodniczącego Zarządu Powiatu, Adam Pawluś – Etatowy Członek Zarządu Powiatu, Jan Muzyka – Członek Zarządu Powiatu i Stanisław Żygłowicz – Członek Zarządu Powiatu. Do jego zadań należy w szczególności: przygotowywanie projektów uchwał rady, wykonywanie uchwał rady, gospodarowanie mieniem powiatu, wykonywanie budżetu powiatu, zatrudnianie i zwalnianie kierowników jednostek organizacyjnych powiatu.

(dapa)

SŁOWA KLUCZOWE