Informacje

Oddajmy hołd bohaterom tamtych dni!

1 sierpnia przypada 65.rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Punktualnie o godzinie 17:00-tzw.godzinie „W” zarówno w Jaśle jak i w całej Polsce zawyją syreny… Zatrzymajmy się przez chwilę i oddajmy hołd wszystkim tym, którzy brali udział w tym wielkim zrywie narodowościowym. Pamiętajmy, że byli wśród nich także jaślanie…

Powstanie Warszawskie zorganizowane przez Armię Krajową było zbrojnym wystąpieniem skierowanym przeciwko wojskom niemieckim okupującym w tym czasie stolicę. Walki trwały nieprzerwanie od 1 sierpnia do 31 października 1944 r. Za główny cel Powstania Warszawskiego uważa się powszechnie obalenie władzy Niemców, a także ratowanie suwerenności, kształtu granicy sprzed wojny oraz obronę przed stworzeniem w Warszawie władz państwowych narzuconych przez ZSRR. Istotną rolę jeśli chodzi o działania zbrojne odegrał gen. Tadeusz Bór -Komorowski. Wraz z innymi przywódcami zakładał, że walki w stolicy potrwają kilka dnia, w rzeczywistości bój o Warszawę trwał 63 dni.

W momencie wybuchu Powstania Warszawskiego niemieckie siły zbrojne-Wehrmacht, otrzymały od Hitlera rozkaz zrównania Warszawy z ziemią, miasto miało przestać istnieć. Założenia planu nie do końca się spełniły, jednak straty poniesione w czasie trwających dwa miesiące walk były ogromne. Straty po stronie polskiej wyniosły ok. 10 tys. zabitych, 7 tys. zaginionych, 5 tys. rannych żołnierzy oraz od 120 do 200 tys. ofiar spośród ludności cywilnej.

Wśród Niemców było 10 tys. zabitych, 7 tys. zaginionych, 9 tys. rannych żołnierzy oraz 300 zniszczonych czołgów i samochodów pancernych.

Powstanie Warszawskie nie osiągnęło celów ani wojskowych, ani politycznych, ale dla kolejnych pokoleń Polaków stało się symbolem męstwa i determinacji w walce o wolność.

W spotkaniu weźmie udział Stanisław Dąbrowa

Z tej okazji Burmistrz Miasta Jasła – Maria Kurowska oraz Zarząd Koła Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej w Jaśle zapraszają mieszkańców Jasła i okolic na obchody 66.rocznicy zdobycia więzienia w Jaśle i odbicia więźniów, członków ruchu oporu oraz 65. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, które odbędą się 2 sierpnia br. Uroczystość rozpocznie Msza Święta, która zostanie odprawiona o godz. 12:00 w kościele OO. Franciszkanów, po zakończeniu której nastąpi przemarsz pod pomnik AK, znajdujący się przy ulicy Staszica. Pod pomnikiem odbędzie się dalszy ciąg uroczystości, czyli przemówienia, apel poległych oraz złożenie kwiatów. W uroczystości udział weźmie jedyny żyjący uczestnik akcji „Pensjonat” – Stanisław Dąbrowa-Kostka.

(UMJ)

SŁOWA KLUCZOWE