Informacje

Powstała bogata monografia historii Dębowca

Ks. Piotr Jamioł MS Historia Dębowca

Dzięki staraniom Stowarzyszenia Miłośników Dębowca i Okolicy, w połowie lipca br. ukaże się na rynku autorska książka księdza Piotra Jamioła MS pod tytułem „Historia Dębowca”. Publikacja jest pierwszą częścią większej całości, obejmującej historię tej podjasielskiej miejscowości od czasów najdawniejszych po współczesność.

Do tej pory Dębowiec nie doczekał się osobnej publikacji poświęconej wyłącznie historii tej miejscowości. Pierwszej próby opisania jej bogatych dziejów podjął się ksiądz Władysław Sarna, publikując w 1908 roku „Opis powiatu jasielskiego”. Dopiero teraz, w 660 rocznicę przeniesienia Dębowca na miejskie prawo magdeburskie, pojawia się pierwsze całościowe opracowanie historii, oparte o liczną bibliografię i źródła historyczne.

„Historia Dębowca” została podzielona na rozdziały ukazujące dzieje Dębowca do czasów rozbiorowych, w okresie zaborów, okres II Rzeczypospolitej, okupację i współczesność. Opisuje też najważniejsze instytucje i organizacje działające w Dębowcu. W książce nie brakuje również szeregu archiwalnych i współczesnych zdjęć miejscowości i wydarzeń, które miały miejsce na przestrzeni wieków.

Książka ma się ukazać w połowie lipca br. Będzie do nabycia w siedzibie Stowarzyszenia Miłośników Dębowca i Okolicy oraz w punktach handlowych na terenie miejscowości. Przewiduje się też sprzedaż wysyłkową. Już planowana jest dalsza część monografii, która będzie zawierać informację na temat miejscowej parafii i szkoły.

Autor książki ksiądz Piotr Jamioł MS jest adiunktem Wydziału Historii Kościoła Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. Spod jego pióra wyszedł szereg publikacji poświęconych historii dębowieckiego sanktuarium maryjnego, m.in. „Zarys Kultu Matki Boskiej Saletyńskiej w Dębowcu”, „Dzieje Sanktuarium M.B.S w Dębowcu”, „Saletyni w Polsce”, czy „Nasz Brat Bronisław z Dębowca”.

(dapa)

SŁOWA KLUCZOWE