Informacje

Sprawdzą pracę systemów alarmowych

W dniu 1 sierpnia 2009 r. zostanie przeprowadzony na terenie województwa podkarpackiego trening uruchomienia i pracy systemów alarmowych.

Celem treningu jest sprawdzenie systemów alarmowych i jednocześnie oddanie hołdu uczestnikom i cywilnym
ofiarom Powstania Warszawskiego w 65 rocznicę jego wybuchu. W trakcie treningu zostanie ogłoszony o godz. 17:00 za pomocą systemów alarmowych sygnał odwołania alarmów: powietrznego i o skażeniach – dźwięk trwający 3 minuty.

(Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego)

SŁOWA KLUCZOWE