Informacje

Wybierz najlepszego dzielnicowego!

Czy znacie Państwo swojego dzielnicowego? Czy macie do niego zaufanie? Państwa odpowiedzi m.in. na te pytania pozwolą wyłonić najlepszych spośród policjantów dzielnicowych. To ich praca w największym stopniu urzeczywistnia służebną rolę Policji wobec społeczeństwa.

W ubiegłych latach najlepsi dzielnicowi wyłaniani byli w konkursie, w którym oceniane były umiejętności i wiedza fachowa. Tym razem o wyborze najlepszych policjantów dzielnicowych zadecyduje społeczna ocena ich pracy. Najważniejsza będzie więc opinia Państwa, czyli społeczności, najbliżej której pracują dzielnicowi. To właśnie w Państwa ręce oddajemy specjalnie przygotowaną ankietę.

Ankieta dostępna będzie w formie drukowanej w jednostkach Policji na Podkarpaciu, ale również w punktach przyjęć interesantów, poczekalniach i recepcjach urzędów miast i gmin. Tam będzie ją można wypełnić i złożyć w wyznaczonym miejscu.

Elektroniczną formę ankiety można również pobrać na tej stronie (plik dostępny poniżej). Można ją wydrukować, wypełnić i zanieść do najbliższej jednostki Policji. Wypełnione ankiety będą przyjmowane przez najbliższe trzy miesiące (do połowy października).

Zachęcamy do wypełnienia ankiety i złożenia jej w jednostce Policji najbliższej miejsca zamieszkania!

Pliki do pobrania:
Ankieta dotycząca pracy dzielnicowych

Poznaj swojego dzielnicowego:
„Dzielnicowi miejscy” – zakładka portalu terazJaslo.pl

(KWP w Rzeszowie)

SŁOWA KLUCZOWE

OPINIE: “Wybierz najlepszego dzielnicowego!”

  1. Miałem przyjemność poznać Pracownika Policji Pana młodszy aspirant Wiesław Sitnik,czyli mojego Dzielnicowego,
    Tak za kontakt i załatwienie różnych spraw jestem zadowolony.