Informacje

XXII Saletyńskie Spotkanie Młodych (dzień 3)

DZIEŃ 3 – środa 1 lipca

Trzeci dzień spotkania młodych rozpoczął się niemal identycznie jak poprzedni. Po porannej modlitwie, śniadaniu i prezentacjach grup przyszedł czas na konferencję o. Piotra Stanisławczyka OFM Conv – dyrektora domu San Damiano dla uzależnionych w Chęcinach. Jej tematem była problematyka uzależnień i sposobów ich zwalczania. Liczne pytania uczestników spotkania pokazały, że jest to temat bardzo aktualny i trafiający do ludzi młodych.

Następnie „nieśmiertelna” Polka Western pomogła odegnać wszelkie frapujące myśli i rozruszać nawet najbardziej znużone słońcem osoby. W dalszej części dnia gorącą atmosferę pomogły podtrzymać siostry zakonne prezentujące swój unikalny repertuar oraz klerycy „z Grodu Kraka”, którzy w tym roku spróbowali swoich sił w teatrze amatorskim, przedstawiając współczesną próbę odczytania Orędzia Maryi z La Salette.

Później na ołtarzu polowym 35 kapłanów celebrowało Mszy św., na której homilię wygłosił wspomniany wcześniej o. Piotr. Wieczorem na scenę wkroczył zespół rockowy Porozumienie, który pomógł nam zakończyć dzień w atmosferze zabawy i modlitwy. Ostatnim punktem programu było tzw. podsumowanie dnia, na którym przedstawiono kolejną cyfrę naszego PIN-u: wolność.

(Biuro Prasowe MSSM)

SŁOWA KLUCZOWE