Informacje

Wyniki egzaminów maturalnych w 2009 roku

Podczas egzaminu maturalnego abiturienci zdawali obowiązkowo język polski (egzamin ustny na jednym poziomie i egzamin pisemny na poziomie podstawowym lub rozszerzonym), wybrany język obcy nowożytny1 (ustny i pisemny, w obu przypadkach na poziomie podstawowym lub rozszerzonym) oraz trzeci przedmiot wybrany z listy przedmiotów do wyboru na poziomie podstawowym lub rozszerzonym.

Absolwenci szkół lub oddziałów z nauczaniem języka mniejszości narodowej zdawali także ten język w części ustnej i pisemnej. W województwie podkarpackim 15 absolwentów zdawało język ukraiński.

Ponadto maturzyści mogli zdawać od jednego do trzech przedmiotów dodatkowych z listy przedmiotów dodatkowych. Przedmioty, o których mowa, zdawane są tylko na poziomie rozszerzonym.

Do egzaminu maturalnego w 2009 roku przystąpiło w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie 87 004 tegorocznych absolwentów oraz 5 046 absolwentów z lat poprzednich w pięciu typach szkół. Największą grupę zdających stanowili absolwenci liceów ogólnokształcących (62%),następnie techników (28%) i liceów profilowanych (7%). Absolwenci liceów uzupełniających i techników uzupełniających stanowili w sumie mniej niż 3% zdających.

Wyniki egzaminu maturalnego w województwie podkarpackim :

 

Licea ogólnokształcące

Licea profilowane

Technika

Licea uzupełniające

Technika uzupełniające

Ogółem

Przystąpili do egzaminu

14 670

1 856

 

7 963

317

170

24 976

Zdali

13 578

1 245

5 497

133

57

20 510

Zdali w %

93%

67%

69%

42%

34%

82%

 Tekst i dane liczbowe wg wstępnych informacji o wynikach egzaminu maturalnego w 2009 roku ze strony Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie

Wyniki egzaminu maturalnego w powiecie jasielskim wg danych przekazanych przez dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych :

.

Typ szkoły

Liczba absolwentów 2008/2009 Ilość absolwentów, którzy przystąpili do matury Ilość uczniów, którzy nie przystąpili do matury Uczniowie, którzy zdali maturę:

 

Zdali w % Uczniowie, którzy nie zdali matury
Licea ogólnokształcące

757

784

7

750

95,67

34

Licea profilowane

142

149

14

94

63,09

55

Technika

468

482

39

315

65,36

167

Licea uzupełniające

0

5

0

1

20,00

4

Technika uzupełniające

19

11

11

2

18,19

9

Razem:

1.386

1.431

71

1.162

81,21

269

 

(Starostwo Powiatowe)

SŁOWA KLUCZOWE