Informacje

Dębowiec: Pierwsza profesja zakonna Saletynki w Polsce

Dnia 20 września 2009 roku o godz. 15.00 w Sanktuarium Matki Bożej Saletyńskiej w Dębowcu odbędzie uroczystość złożenia pierwszych ślubów zakonnych przez Dominikę Paluch. Będzie to, od ponad 50 lat, pierwsza profesja zakonna Sióstr Matki Bożej z La Salette w Polsce.

Dnia 24 września 2002 roku została powołana pierwsza od 50 lat nowa międzynarodowa wspólnota sióstr Saletynek w Polsce. Dom zakonny mieści się w parafii Matki Bożej Saletyńskiej w Rzeszowie. Drugi dom natomiast znajduje się w Dominikowicach k. Gorlic w parafii św. Jana Chrzciela w Kobylance.

Wraz z ekspansją Zgromadzenia Misjonarzy Matki Bożej z La Salette i jego rozwojem po całym świecie, zrodziła się myśl założenia żeńskiego Zgromadzenia, które mogłoby współpracować z nimi w ich apostolstwie po całym świecie, zgodnie z poleceniem Maryi „ogłoście to całemu mojemu ludowi”.

W 1928 roku ks. Celestyn Grozet MS – ówczesny Generał, wraz ze swoją Radą zakłada upragnione dzieło pod nazwą Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Matki Bożej z La Salette.

W październiku 1929 roku przybyło 6 pierwszych postulantek, które umieszczono w Fourgueux w Szkole Apostolskiej Saletynów. Wkrótce postarano się o zakup obszernego budynku po dawnym sierocińcu w Soissons i tam założono pierwszy dom zakonny pod wezwaniem św. Feliksa. Od tej chwili będzie to dom macierzysty Zgromadzenia. Po uzyskaniu w dniu 24 stycznia 1930 roku od Stolicy Apostolskiej reskryptu , niezbędnego dla każdej nowej fundacji, Bp Mennechet erygował kanonicznie Zgromadzenie SS. Misjonarek Matki Bożej z La Salette w dniu 2 lutego 1930 roku, a dom św. Feliksa koło Soissons przeznaczył na Nowicjat a dnia 25 października 1930 roku zatwierdził Konstytucję nowego Zgromadzenia Sióstr Misjonarek.

Konstytucję te, stawiają przed oczyma nowych sióstr cały program ich uświęcenia przez intensywne życie wewnętrzne. Ponadto jasno określają czym winny się różnić od innych zgromadzeń, oraz wytyczają cel: mają być misjonarkami lub pomocnikami Misjonarzy Matki Bożej z La Salette zarówno w krajach pogańskich jak i w katolickich. Mają apostołować światu nauki i polecenia Matki Bożej z La Salette wypływające z jej Objawienia i Orędzia. Dlatego w zależności od otrzymanych od Boga uzdolnień, pracują w rozmaitych dziedzinach: uczą katechizmu, kształcą dzieci, opiekują się chorymi oraz współpracują z Misjonarzami Saletynami w ich domach formacji lub duchowieństwa tubylczego.

(ps)

SŁOWA KLUCZOWE