Informacje

Radni miejscy wracają z wakacji: w planach aż piętnaście uchwał

Fot. Damian Palar
Fot. Damian Palar

W najbliższy poniedziałek (31 sierpnia) radni miejscy spotkają się na powakacyjnej XLIX Sesji Rady Miejskiej Jasła. Posiedzenie rozpocznie się wyjątkowo niż dotychczas, bo o godzinie 15.

Radni mają podjąć szereg uchwał m.in. w sprawach: udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Jasielskiego z budżetu miasta Jasła na 2009 rok na zakup przez Szpital Specjalistyczny w Jaśle aparatu ultrasonograficznego (87 740 złotych) oraz innej aparatury medycznej (32 260 złotych); udzielenia pomocy finansowej samorządowi Województwa Podkarpackiego w zakresie realizacji projektu pn. Skansen archeologiczny „Karpacka Troja” – film o historii wałów królewskich; podjęcia inwestycji wieloletniej pod nazwą „Modernizacja taboru Zakładu Miejskiej Komunikacji Samochodowej w Jaśle” i wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań finansowych na jej realizację o wartości przekraczającej kwotę ustaloną na ten cel w budżecie miasta; zadania pod nazwą „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu. Internet dla mieszkańców Miasta Jasła” realizowanego w latach 2009-2010 i zmian budżetu miasta Jasła na 2009 rok.

W planach jest również podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy Przemysłowej przebiegającej w obrębie osiedla Brzyszczki na nazwę imieniem Marszałka Józefa Piłsudskiego. Ulica ta stanowi przedłużenie obwodnicy południowej miasta Jasła i biegnie aż od skrzyżowania z ulicą Floriańską. Jeżeli chodzi o sprawy drogowe w mieście, to radni podejmą również dwie uchwały dotyczące zaliczenia dróg na terenie miasta do kategorii dróg gminnych i nadaniu niektórym ulicom charakteru dróg powiatowych. Jest to konsekwencja podobnej uchwały, podjętej przed miesiącem przez Radę Powiatu Jasielskiego.

Radni podejmą również uchwałę w sprawie rozpatrzenia skargi mieszkanki miasta Heleny Michalskiej z dnia 29 kwietnia 2009 roku na działalność Burmistrza Miasta Jasła. W sumie w planie najbliższej sesji jest przewidzianych aż piętnaście uchwał.

Ostatnimi punktami posiedzenia Rady Miejskiej Jasła będą: sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Jasła w okresie międzysesyjnym; złożenie Radzie informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2009 roku przez Burmistrza Miasta Jasła; interpelacje radnych i odpowiedzi na interpelacje oraz wolne wnioski i zapytania.

(dapa)

SŁOWA KLUCZOWE