Kultura | rozrywka | edukacja

Szebnie: Kolejny grant dla biblioteki

Fot. arch. GBP w Szebniach
Fot. arch. GBP w Szebniach

Gminna Biblioteka Publiczna w Jaśle z/s w Szebniach otrzymała pięćdziesiąt tysięcy złotych dotacji w ramach programu „Infrastruktura Bibliotek”, realizowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kwota uzyskanego dofinansowania wynosi 50 tysięcy złotych.

Zadanie obejmować będzie modernizację pomieszczeń i zakup wyposażenia dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Jaśle z/s w Szebniach oraz jej dwóch filii w Osobnicy oraz Warzycach. Remont i adaptacja pomieszczeń bibliotecznych jest potrzebny w celu stworzenia funkcjonalnej i estetycznej przestrzeni dla użytkowników bibliotek, w której będzie można zainstalować i udostępniać nowoczesny sprzęt komputerowy. Dzięki dotacji zakupione zostaną również nowe meble i urządzenia peryferyjne.

Celem programu „Infrastruktura Bibliotek” jest podniesienie standardu bibliotek publicznych zwłaszcza z terenów wiejskich poprzez modernizację lub stworzenie niezbędnej infrastruktury zapewniającej użytkownikom dogodne warunki korzystania z usług bibliotek, w tym w szczególności infrastruktury koniecznej do użytkowania w placówce oraz nowoczesnego sprzętu komputerowego i elektronicznego. – informuje Stanisława Ablewicz, kierownik GBP w Jaśle z/s w Szebniach.

Wcześniej gminnej bibliotece udało się pozyskać sprzęt komputerowy. Wszystko dzięki „Programowi Rozwoju Bibliotek” realizowanego przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, która na ten cel uzyskała grant od Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Przyczyni się to do wzmocnienia całego systemu bibliotecznego w regionie i integracji lokalnej społeczności poprzez zastosowanie nowoczesnych form komunikacji.

(dapa)

SŁOWA KLUCZOWE