Informacje

ZUS bierze pod lupę lewe zaświadczenia lekarskie

Fot. Damian Palar
Fot. Damian Palar

Koniec z nieprawidłowym wystawianiem zaświadczeń lekarskich. W związku z licznym wzrostem absencji chorobowych, szczególnie w regionach najbardziej dotkniętych przez kryzys gospodarczy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych weźmie się za kontrolę zwolnień pod względem ich prawidłowego wystawiania wykorzystywania.

Na koniec 2008 roku na terenie działalności jasielskiego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych dokonano ponad 29 tysięcy wypłat zasiłków chorobowych i świadczeń rehabilitacyjnych. Natomiast w pierwszym półroczu bieżącego roku wypłacono już ponad 39 tysięcy zasiłków i świadczeń. Niepokojący jest wzrost absencji chorobowych, a co za tym idzie wypłat świadczeń z tego tytułu.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma ustawowy obowiązek kontroli zaświadczeń lekarskich zarówno pod względem prawidłowości ich wystawiania, jak również prawidłowości ich wykorzystywania. Typowane są zaświadczenia lekarskie do kontroli na podstawie analizy dokumentacji, na podstawie wniosku przysłanego przez pracodawcę, jak również na podstawie wybranych systemowo. – mówi Agnieszka Prajsnar, rzecznik prasowy ZUS w Jaśle

Kontrola będzie dotyczyła przede wszystkim prawidłowości wystawianych zaświadczeń lekarskich, jak również sposobu ich wykorzystywania. Pod uwagę będą brane głównie zwolnienia, które są wystawiane przez lekarzy na bardzo krótki okres czasu zwłaszcza osobom, które są już po ustaniu zatrudnienia. Pod lupę kontrolerów pójdą też te zaświadczenia, które budzą wątpliwości co do liczby dni, orzeczonej niezdolności do pracy, jak również typu schorzenia.

Dlaczego taka duża absencja?

Jak podkreślają specjaliści, powodem takiego stanu rzeczy może być panujący w naszym regionie kryzys gospodarczy. Część osób postanowiła jednak wykorzystać ten fakt, by przed zwolnieniem z pracy uciec na „chorobowe”, a co za tym idzie otrzymać świadczenie z ZUS.

Trudno jest mnie oceniać tą sytuację. Ocenę zaistniałej sytuacji pozostawiam opinii publicznej. Faktem jest, że nastąpił wzrost absencji chorobowej wśród osób po ustaniu zatrudnienia. – ocenia Agnieszka Prajsnar.

Jakie sankcje za lewe zwolnienia?

Osobie, której udowodni się, że wykorzystuje zwolnienie lekarskie niezgodnie z celem jego przeznaczenia, grozi cofnięcie prawa do zasiłku chorobowego. Natomiast lekarzowi, który wydał takie zaświadczenie niezgodnie z ustawą o świadczeniach pieniężnych w razie choroby i macierzyństwa, grozi cofnięcie upoważnienia do wystawienia tych zaświadczeń. A w bardzo rażących, szczególnych przypadkach, nawet doniesienie do prokuratury.

Kontrole Zakładu Ubezpieczeń Społecznych mają na celu wyeliminowanie tzw. lewych zwolnień i kombinowania przez ubezpieczonych. Mają one również na celu zweryfikowanie i uwrażliwienie samych lekarzy wystawiających te zaświadczenia przed konsekwencjami, jakie im grożą, a więc cofnięciem upoważnienia do wystawiania tych zaświadczeń lekarskich. – podkreśla Agnieszka Prajsnar.

Kontrole ZUS-u będą przeprowadzane komisyjnie w składzie nie mniejszym niż dwie osoby. Jasielski oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przeprowadzi również szkolenia dla pracodawców na temat możliwości przeprowadzenia kontroli wykorzystywania zaświadczeń lekarskich przez same firmy.

Mówi Agnieszka Prajsnar, rzecznik prasowy ZUS w Jaśle

(dapa)

SŁOWA KLUCZOWE