Informacje

Będą nowe autobusy, jednak pod warunkiem uzyskania dotacji z UE

Miasto Jasło podjęło się wieloletniej inwestycji dotyczącej modernizacji taboru samochodowego Zakładu Miejskiej Komunikacji Samochodowej. Jeżeli uda się uzyskać dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, w drugim kwartale przyszłego roku po mieście będzie jeździć jedenaście nowych autobusów.

Nowoczesny autobus Autosan A0808MN Sancity był testowany na początku lipca br. Fot. Damian Palar
Nowoczesny autobus Autosan A0808MN Sancity był testowany na początku lipca br.
Fot. Damian Palar

Radni miejscy dali zielone światło burmistrzowi Jasła na zaciągnięcie zobowiązania finansowego na realizację inwestycji pod hasłem „Modernizacja taboru Zakładu Miejskiej Komunikacji Samochodowej w Jaśle w latach 2009-2010”. Podjęcie uchwały było niezbędne, by władze miasta mogły się ubiegać o środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Jest o co walczyć, ponieważ kwota dofinansowania może wynieść ponad cztery miliony złotych.

Planujemy w tym projekcie zakup jedenastu autobusów. Są to trzy rodzaje autobusów, różne w formie , wielkości i ilości miejsc siedzących tak, aby mogły obsługiwać różne trasy. Zakup będzie zgodny z procedurą zamówień publicznych. Realizacja zadania w drugim kwartale przyszłego roku, jeśli projekt zostanie rozpatrzony pozytywnie. – mówi Ryszard Pabian, wiceburmistrz Jasła.

Ponadto w ramach inwestycji zostaną zakupione nowe przystanki autobusowe i zmodernizowany warsztat Zakładu Miejskiej Komunikacji Samochodowej przy ulicy Piotra Skargi.

Pokrycie wydatków na to zadanie będzie pochodziło z budżetu miasta w wysokości 817 tysięcy złotych (w tym w 2009 – 15 tys. złotych i w 2010 – 817 tys. złotych) oraz z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (w 2010 – do 4,6 mln złotych). Rada Miejska zobowiązała się również do zabezpieczenia w budżecie miasta środków finansowych na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie zadania przez okres pięciu lat od jego zakończenia.

(dapa)

SŁOWA KLUCZOWE