Informacje

Narada służbowa z udziałem zastępcy Komendanta Głównego PSP

Fot. KP PSP w Jaśle
Fot. KP PSP w Jaśle

W dniu 28 sierpnia 2009 r. w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Jaśle odbyła się narada służbowa z udziałem Zastępcy Komendanta Głównego PSP nadbrygadiera Marka Kowalskiego oraz delegacji komendantów wojewódzkich z województw: dolnośląskiego, lubelskiego, małopolskiego, opolskiego, podkarpackiego oraz śląskiego.

Przedmiotem narady było podsumowanie dotychczasowej współpracy jednostek organizacyjnych PSP w ramach projektów współfinansowanych z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013 oraz programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej na lata 2007 – 2013. Szczególnej analizie poddano wyniki pierwszego naboru projektów w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Republika Słowacka 2007 – 2013 oraz dalsze zamierzenia związane z opracowaniem koncepcji projektów oraz wariantów ich realizacji przez jednostki organizacyjne PSP objęte programem.

W trakcie narady nastąpiło uroczyste podpisanie porozumienia o współpracy na rzecz realizacji projektu w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina na lata 2007 – 2013.

(KW PSP w Rzeszowie)

SŁOWA KLUCZOWE