Informacje

„Młodzież w działaniu”

W pierwszej edycji jasielskiego szkolenia w roku szkolnym 2008/2009 programu: „Młodzież w działaniu” uczestniczyło około 100 osób liderów młodzieżowych, pedagogów, pracowników bezpośrednio pracujący z młodzieżą w ramach edukacji nieformalnej, czasu wolnego dzieci i młodzieży.

Podczas warsztatów, prowadzonych przez Krystynę Marcinkowską i Ewę Czekaj z Krakowa omówiono zasady i szczegóły Programu „Młodzież w działaniu”; zarządzanie projektem, ewaluację, tworzenie projektu, wypełnianie aplikacji (wniosku o dofinansowanie) oraz przybliżono sposób naliczania budżetu i grantu.

Wobec ogromnego zainteresowania tego typu szkoleniami informuję, że wznawiamy tę formę edukacji. Najbliższe szkolenie dla osób z województwa Podkarpackiego odbędzie się w dniach 7 – 8 października 2009 także w Jaśle. Poprowadzą je, podobnie jak poprzednio, animatorzy Narodowej Agencji Programu Młodzież.

Uczestnicy szkolenia, których liczba jest ograniczona do 25 podczas jednego spotkania, będą mieli zapewnione: bezpłatny nocleg, wyżywienie oraz wszystkie materiały związane z programem szkolenia finansowanego z Programu „Młodzież w działaniu”. Natomiast koszty podróży każdy uczestnik pokrywa we własnym zakresie.

Dodajmy, że decyzją Narodowej Agencji Programu „Młodzież w działaniu” od 1 listopada 2008 organizacją prowadzącą szkolenia i konsultacje w zakresie programu edukacyjnego „Młodzież w działaniu” na terenie
Małopolski i Podkarpacia jest Młodzieżowy Dom Kultury „Dom Harcerza” w Krakowie, zaś koordynatorem dla naszego województwa jest Zbigniew Dranka z Jasła (telefon 602 519 178 ). Zgłoszenia do końca września.

(dra)

SŁOWA KLUCZOWE