Informacje

W „Jedynce” wiedzą, że każde dziecko jest zdolne

Fot. Damian Palar
Fot. Damian Palar

Entuzjazm, radość, praca i zabawa towarzyszą w codziennej nauce uczniom Szkoły Podstawowej nr 1 w Jaśle. Placówka realizuje właśnie ministerialny projekt „Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy”, współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny. Całość oparta jest na założeniu, że każde dziecko jest zdolne, a rolą nauczyciela jest te zdolności dostrzec, rozwijać i wspierać.

Projekt polega na organizowaniu różnych wielokierunkowych aktywności dzieci poprzez zabawy, gry, teatr, zajęcia sportowe, muzyczne i plastyczne oraz wiele innych. Zajęcia uatrakcyjniane są licznymi pomocami i materiałami, które szkoła otrzymała w ramach projektu. Praca z dziećmi prowadzona jest podczas zajęć obowiązkowych oraz dodatkowych zajęć pozalekcyjnych. Od września prowadzi je Katarzyna Moskal w klasie II c.

Wieloaspektowe wspieranie rozwoju umysłowego, emocjonalnego, fizycznego i motorycznego odbywa się w oparciu o teorię inteligencji wielorakich Howarda Gardnera. Teoria ta mówi, że każde dziecko posiada wiele inteligencji i należy je odpowiednio rozwijać. Zajęcia są bardzo ciekawe, atrakcyjne i „wciągające”, prowadzone nowoczesnymi metodami kształcenia. Uczniowie są zafascynowani nową formą edukacji oraz nowoczesnymi pomocami i środkami dydaktycznymi. – mówi Maria Gabańska, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w „Jedynce”.

Również nauczyciele realizujący projekt pod hasłem „Każde dziecko jest zdolne”, podeszli do swojej pracy z ogromnym entuzjazmem i zaangażowaniem. Podobne działania mają być kontynuowane w następnych latach w klasach pierwszych.

(dapa)

SŁOWA KLUCZOWE