Kultura | rozrywka | edukacja

XV edycja konkursu fotograficznego „Jasło-moje miasto” (zapowiedź)

Stowarzyszenie Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego wraz z Młodzieżowym Domem Kultury są współorganizatorami XV konkursu fotograficznego „Jasło-moje miasto”. Tematyka jubileuszowej edycji poświęcona jest życiu codziennemu w mieście.

Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół średnich. Każdy z uczestników może złożyć maksymalnie pięć fotografii, na których przedstawione jest codzienne życie w mieście Jaśle. Technika wykonania prac jest dowolna. Obowiązuje jedynie ujednolicony format zdjęć (18×24 cm). Fotografie oceni profesjonalne jury, wyznaczone przez Organizatorów konkursu.

Termin składania fotografii upływa 15 listopada br. Na odwrocie każdej pracy należy podać: imię i nazwisko autora, szkołę, adres zamieszkania oraz e-mail. Prace należy przesłać lub złożyć w Młodzieżowym Domu Kultury, ulica Jana Pawła II 8A. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni listownie o rozstrzygnięciu konkursu. Autorzy najlepszych prac otrzymają pamiątkowe nagrody i dyplomy oraz szansę, że ich prace znajdą się w najnowszych publikacjach Stowarzyszenia Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego.

Bliższe informacje pod numerami telefonów: (013) 446 59 25, 512 453 870 lub na stronie internetowej MDK: www.mdkjaslo.pl.

(dapa)

SŁOWA KLUCZOWE