Sport | rekreacja | turystyka

IV Rodzinny Turniej w Tenisie Stołowym o Puchar Wójta Gminy Jasło (zapowiedź)

Zapraszamy wszystkich chętnych uprawiających amatorsko tenis stołowy do udziału w IV Rodzinnym Turnieju w Tenisie Stołowym o Puchar Wójta Gminy Jasło. Zawody zostaną rozegrane 14 listopada na sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Niepli. Portal terazJaslo.pl objął patronat medialny nad imprezą.

Regulamin „IV Turnieju Rodzinnego w Tenisie Stołowym o Puchar Wójta Gminy Jasło” – Niepla 2009

I. Uczestnicy
W IV Turnieju Rodzinnym w Tenisie Stołowym o Puchar Wójta Gminy Jasło, zwanym dalej „Turniejem” uczestniczyć mogą wyłącznie zespoły rodzinne. Turniej zostanie przeprowadzony w dwóch kategoriach wiekowych dla rodzin uprawiających tenis stołowy amatorsko – rodzic + dziecko do 16 lat (rocznik 1993), rodzic + dziecko powyżej 16 lat.

W turnieju amatorskim dzieci do 16 lat nie mogą być zawodnikami I lub II ligi, a w kategorii powyżej 16 lat mogą uczestniczyć wszyscy chętni nie zrzeszeni od co najmniej dwóch lat w sekcjach tenisa stołowego. Warunek ten dotyczy również rodziców nie zrzeszonych w klubach co najmniej dwa lata. Za rodzinę uważane są osoby z różnych pokoleń i bezpośrednio ze sobą spokrewnione (oboje rodziców i dzieci, babcia, dziadek, syn, córka, wnuczek, wnuczka).

II. Termin i miejsce
Turniej odbędzie się 14.11.2009 r. na Sali Gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Niepli.
Uroczyste otwarcie godz. 10.00 a rozpoczęcie gier 10.10.
Termin zgłaszania imiennych reprezentacji upływa z dniem 12 listopada 2009 r.
Zgłoszenia w Urzędzie Gminy Jasło ul. Słowackiego 4, pokój nr 108 lub pod numerem telefonu 013 – 44 36 661 w godz. 8.00 – 15.00 lub do godz. 9.30 w dniu turnieju.

III. System rozgrywek
Rozgrywki zostaną przeprowadzone według Regulaminu Polskiego Związku Tenisa Stołowego do dwóch wygranych setów. Każdy z uczestników może startować wyłącznie w jednej kategorii. W każdej kategorii rozlosowane zostaną grupy, w których będą uczestniczyć cztery rodziny. Awans do dalszych gier uzyskują dwie najlepsze drużyny z grup.

Po rozgrywkach grupowych turniej rozegrany zostanie systemem pucharowym. Kolejność gier: rodzic + rodzic, dziecko + dziecko, gra podwójna (rozgrywana wyłącznie w przypadku remisu po dwóch grach pojedynczych).

IV. Nagrody
W poszczególnych kategoriach Turnieju rodziny otrzymają:
– Puchary – miejsca 1 do 3
– Nagrody rzeczowe – miejsca 1 do 8
– Dyplomy – miejsca 1 do 8

V. Inne sprawy organizacyjne
1. Na sali gimnastycznej obowiązuje obuwie zmienne dla zawodników jak i osób towarzyszących.
2. Zawodnicy biorą udział w turnieju na własną odpowiedzialność, organizator nie ubezpiecza uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków.
3. Każdy startujący uczeń zobowiązany jest posiadać legitymację szkolną, a osoby dorosłe dokument tożsamości ze zdjęciem.
4. Organizator nie odpowiada za wypadki zawinione przez uczestników turnieju.
5. Za rzeczy pozostawione w szatniach i na terenie obiektu organizator nie ponosi odpowiedzialności.
6. O sprawach nie ujętych w regulaminie decyduje sędzia i przedstawiciel organizatora turnieju.
7. Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje przedstawicielowi organizatora.

(UG Jasło)

SŁOWA KLUCZOWE