Informacje

Nowoczesne warunki leczenia pacjentów

Fot. Damian Palar / terazJaslo.pl
Fot. Damian Palar / terazJaslo.pl

Wkrótce poprawią się warunki transportu pacjentów z miejsca zachorowania lub nagłego wypadku do jasielskiego szpitala. W połowie listopada do placówki trafią dwa specjalistyczne ambulanse ratunkowe wraz z pełnym wyposażeniem medycznym. Nowe samochody kosztowały ponad 800 tysięcy złotych. Ich zakup nie byłby możliwy, gdyby nie dofinansowanie ze środków unijnych.

Szpital Specjalistyczny w Jaśle realizuje unijny projekt w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013. Unijne dofinansowanie zakupu karetek wyniosło 85 procent. Pozostałą niezbędną kwotę przekazały wszystkie samorządy powiatu jasielskiego oraz sam szpital.

Głównym celem realizacji Projektu jest zwiększenie bezpieczeństwa zdrowia i życia mieszkańców objętych opieką medyczną przez Szpital Specjalistyczny w Jaśle oraz poprawa jakości i dostępności systemu ratownictwa medycznego w Powiecie Jasielskim. Projekt przyczyni się do podniesienia jakości usług świadczonych przez Szpital Specjalistyczny w Jaśle, do stworzenia nowoczesnych warunków leczenia pacjentów. – informuje Beata Trzop, z-ca dyrektora Szpitala Specjalistycznego w Jaśle.

Realizacja projektu przyczyni się do dostosowania taboru oraz jego wyposażenia do standardów unijnych, skrócenia czasu dotarcia ambulansu na miejsce zdarzenia, a tym samym skrócenie czasu oczekiwania pacjenta na niezbędną pomoc medyczną oraz poprawy warunków pracy zespołów ratownictwa medycznego (lekarzy, ratowników medycznych oraz kierowców ambulansów).

Z uwagi na położenie Powiatu Jasielskiego i przebieg samochodów, niezbędne jest co roku doposażenie Działu Pomocy Doraźnej w nowy ambulans. – dodaje Beata Trzop.

Przetarg na dostawę ambulansów wygrała firma AUTOFORM Mysłowice. Będą to dwa Mercedesy Sprintery, spełniające wszystkie standardy bezpieczeństwa. Dla poprawy komfortu pracy zespołu medycznego będą zastosowane najnowocześniejsze rozwiązania, m.in. przeniesienie butli z tlenem, deski ortopedycznej i krzesełka kardiologicznego na drzwi boczne. Dzięki zainstalowanemu oświetleniu zewnętrznemu i sygnałach pneumatycznych karetki będą lepiej słyszane i widziane na drodze. W pojazdach zastosowane będą wszelkie systemy bezpieczeństwa (ABS, ASR, ESP). Ambulanse będą oznaczone znakiem systemu „Ratownictwo Medyczne” oraz literką „S” wpisaną w okręg.

(dapa)

SŁOWA KLUCZOWE