Kultura | rozrywka | edukacja

Jasielski Dom Kultury zaprasza recytatorów do konkursu

Jeszcze tylko do poniedziałku (5 bm.) przyjmowane będą zgłoszenia chętnych do wzięcia udziału w konkursie recytatorskim „Nagroda literacka Nike”, zorganizowanym po raz piąty przez Jasielski Dom Kultury.

Konkurs, adresowany do gimnazjalistów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych, będzie przeprowadzony w dwóch kategoriach: recytacja (wiersz i fragment prozy) oraz poezja śpiewana (2 utwory). Uczestnicy powinni przygotować nie dłuższy niż 10 minutowy występ, oparty na utworach autorstwa laureatów Nagrody Literackiej Nike: Wiesława Myśliwskiego, Czesława Miłosza, Stanisława Barańczaka, Tadeusza Różewicza, Jerzego Pilcha, Joanny Olczak-Roniker, Jarosława Marka Rymkiewicza, Wojciecha Kuczoka, Andrzeja Stasiuka, Doroty Masłowskiej, Olgi Tokarczuk.

Jury będzie oceniać dykcję recytatorów, interpretację utworów, dobór repertuaru oraz ogólny wyraz artystyczny. Przesłuchania odbędą się w następny poniedziałek (12 bm.) w sali widowiskowej JDK.

Formularze zgłoszeniowe można dostać w Jasielskim Domu Kultury. Dostępne są też na stronie internetowej www.jdkjaslo.pl. Dodatkowych informacji udziela Helena Gołębiowska; tel. (0-13) 44-351-53.

(JDK)

SŁOWA KLUCZOWE