Informacje

Kolejny odcinek drogi powiatowej oddany do użytku

Uroczystego otwarcia drogi dokonał m.in. senator RP Stanisław Zając. Fot. Damian Palar / terazJaslo.pl
Uroczystego otwarcia drogi dokonał m.in. senator RP Stanisław Zając.
Fot. Damian Palar / terazJaslo.pl

Dobiegły końca długo oczekiwane przez mieszkańców miejscowości położonych w gminie Skołyszyn, roboty budowlane przy przebudowie fragmentu drogi powiatowej nr 1832R Bączal-Skołyszyn. Zniszczoną i nie nadającą się do jakiegokolwiek użytku przez samochody osobowe polną drogę zastąpiła nowa asfaltowa jezdnia, która nie tylko skróci czas dojazdu do szkół czy przedszkoli, ale będzie stanowiła dla mieszkańców również ważną alternatywę dojazdu do Jasła.

Jest to niezwykle długo oczekiwana przez mieszkańców Skołyszyna, Sławęcina, Bączalu Dolnego i Bączalu Górnego inwestycja drogowa. Projekt na jej realizację przygotowano w 1993 roku na zlecenie ówczesnej Dyrekcji Okręgowej Dróg Publicznych w Rzeszowie. W latach 1996-1998 dokonano przebudowy odcinka drogi o długości 881 mb za kwotę 500 tysięcy złotych. W latach 1998-2007 przebudowa nie była realizowana ze względu na brak środków finansowych. Natomiast w latach 2008-2009 udało się przebudować ponad jeden kilometr drogi. Modernizacja o wartości 1 199 357,89 zł wykonana została przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o. w Jaśle, a sfinansowana w 50% z budżetu państwa oraz w 50% z budżetu Powiatu Jasielskiego i budżetu Gminy Skołyszyn.

Wcześniej to była droga gliniana, można powiedzieć polna, po której mogły się poruszać z trudnością ciągniki rolnicze. W wyjątkowych sytuacjach, gdy był okres suchy, to mogły przejechać inne pojazdy. To był głęboki wąwóz. Droga wymagała przemieszczenia potężnej ilości mas ziemnych w celu poszerzenia korony tej drogi. – mówi Adam Pawluś, etatowy członek Zarządu Powiatu w Jaśle.

Remont drugiego odcinka drogi współfinansowany był ze środków Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 i kosztował 1 687 422,72 zł. Łącznie w latach 2008-2009 wykonano 2,5 km drogi za około trzy miliony złotych, w tym środki z budżetu państwa wyniosły 50%, a pozostałe środki pochodziły z budżetu Powiatu Jasielskiego i Gminy Skołyszyn.

To jest kolejna istotna inwestycja w powiecie jasielskim. Inwestycja drogowa, na którą mieszkańcy czekali kilkanaście lat. To jest inwestycja, która pozwala przekazać do użytku drogę, która łączy dwie gminy: jasielską i skołyszyńską i jednocześnie kilka miejscowości. Skraca drogę dla mieszkańców. Rozmawiałem z jednym z mieszkańców tej miejscowości, który oświadczył, że dzieci będą mogły bezpiecznie dotrzeć do szkoły, mieszkańcy będą mogli krócej dotrzeć do wszystkich urzędów. Dlatego na pewno trzeba wyrazić wielką radość, że udało się zrealizować to, na co czekali mieszkańcy. – powiedział Stanisław Zając, senator RP.

W uroczystym otwarciu drogi wzięli udział m.in. senator RP Stanisław Zając, starosta jasielski Adam Kmiecik wraz ze swoim zastępcą Witoldem Lechowskim, przewodnicząca Rady Powiatu Alicja Zając, etatowy członek Zarządu Powiatu Adam Pawluś, radni powiatowi, wójt gminy Skołyszyn Zenon Szura wraz ze swoim zastępcą i radnymi gminnymi, zaproszeni goście oraz mieszkańcy okolicznych miejscowości. Natomiast poświęcenia drogi dokonał proboszcz miejscowej parafii.

(dapa)

SŁOWA KLUCZOWE