Informacje

Dzień Nauczyciela w „Chemiku”

Ślubowanie uczniów na sztandar szkoły. Fot. archiwum Chemika
Ślubowanie uczniów na sztandar szkoły.
Fot. archiwum "Chemika"

14 październik to data niezwykle ważna w życiu każdej szkoły, jest to bowiem Dzień Edukacji Narodowej – święto polskiej szkoły, święto uczniów, nauczycieli i tych co szkołę prowadzą i nadzorują.

W Zespole Szkół nr 3 popularnym „Chemiku” uroczystości rozpoczęły się od uczestnictwa we Mszy Św. w Kościele pod wezwaniem Matki Boskiej Częstochowskiej. Następnie udaliśmy się do szkoły na uroczystą akademię, w której uczestniczyli zaproszeni goście: Przewodnicząca Rady Powiatu Jasielskiego – Alicja Zając, Etatowy Członek Zarządu Powiatu Jasielskiego – Adam Pawluś, Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych – Wojciech Piękoś, Zastępca Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych – Andrzej Papciak, przedstawiciele Rady Rodziców, nauczyciele oraz młodzież reprezentowana przez klasy pierwsze. Po wprowadzeniu sztandaru szkoły i odśpiewaniu hymnu państwowego Dyrektor Szkoły mgr inż. Marek Stęgowski serdecznie powitał wszystkich zebranych, następnie oddał głos kierownikowi laboratorium Tadeuszowi Kalicie, który w krótkich słowach przedstawił historię Dnia Edukacji Narodowej, a zwracając się do nauczycieli z życzeniami, przytoczył słowa Jana Pawła II „Miarą wartości człowieka jest to co człowiek może dać z siebie drugiemu człowiekowi”. Każdy pedagog w swej codziennej pracy z uczniami daje z siebie tyle ile jest możliwe, dlatego jego praca zasługuje na szczególne uznanie.

Następnie odbyło się uroczyste ślubowanie uczniów klas pierwszych na Sztandar Szkoły.

Kolejną, ważną częścią uroczystości, którą poprowadził Dyrektor Szkoły, była informacja o nauczycielach, którzy otrzymali nagrody za osiągnięcia w pracy dydaktycznej i wychowawczej.

Złoty Medal za długoletnią służbę otrzymał mgr Jerzy Krupiński, Srebrny Medal za długoletnią służbę otrzymała mgr Maria Roś. Nagrody Zarządu Powiatu Jasielskiego otrzymali: mgr inż. Marek Stęgowski, mgr inż. Krystyna Styczyńska oraz mgr Barbara Reczek.

Nagrody Dyrektora Szkoły otrzymało 19 nauczycieli i 7 pracowników administracji i obsługi szkoły.

Po uroczystym wręczeniu nauczycielom nagród głos zabrała Przewodnicząca Rady Powiatu pani Alicja Zając. Odczytała list senatora Rzeczypospolitej Stanisława Zająca skierowany do Dyrektora Szkoły, w którym znalazły się słowa uznania dla pracy nauczycieli i trudu jaki wkładają w kształtowanie postaw młodzieży. Pani Przewodnicząca, życząc wszystkim nauczycielom sukcesów w pracy zawodowej, podkreśliła, że w życiu ważne jest, aby być dobrym, aby dostrzegać drugiego człowieka i być wrażliwym na jego potrzeby.

Serdeczne życzenia nauczycielom z okazji ich święta złożyli także: Adam Pawluś oraz Przewodnicząca Rady Rodziców Marta Pepera. Nie zabrakło ciepłych słów i podziękowań od uczniów dla nauczycieli. W ich imieniu przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego wręczyli Dyrektorowi Szkoły kosz pełen kwiatów.

Uroczystość obchodów Dnia Edukacji Narodowej w naszej szkole zakończyła niezwykle zabawna i pełna humoru część artystyczna p.t. „Moda dla nauczycieli” przygotowana przez mgr Elżbietę Szpak.

(ZS nr 3 w Jaśle)

SŁOWA KLUCZOWE