Kultura | rozrywka | edukacja

Dogonić Kaliope czyli poeci o nagrodach (zapowiedź)

Nagrody literackie są informacją dla miłośników literatury, co należy czytać, jakie preferowane są trendy pisarskie, jaki autor zyskuje uznanie krytyki. Czy nagrody są potrzebne, czy nobilitują jakieś środowisko pisarskie a także jak do nagród odnoszą się sami autorzy ? O nagrodach literackich, festiwalach oraz o tym, czy promocja w mediach pomaga zaistnieć – dyskutować będą w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Jaśle poeci: Mariusz Kalandyk, Grzegorz Kociuba i Jan Tulik.

Regina Grol krytyk literacki z Buffalo, tak odnosi się do roli mediów: – „W pewnym sensie zmiany cywilizacji oddaliły poetę od masowego odbioru jego twórczości, ale można też stwierdzić, że w niektórych sytuacjach go przybliżyły. Myślę o nowych, potężnych możliwościach rozpowszechniania poezji przez Internet czy też inne media”.

Mariusz Kalandyk – poeta, współredaguje rzeszowski kwartalnik „Nowa Okolica Poetów”. Za debiut poetycki Powrót Atanaryka otrzymał Nagrodę im. Kazimiery Iłłakowiczówny (1997). Jest autorem tomików poetyckich: Timbuktu (2001), Karczma Rzym (2006). Nominowany do „Paszportu Polityki”. Pracuje jako nauczyciel konsultant w Podkarpackim Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie.

Grzegorz Kociuba – poeta, krytykiem literacki, polonista. urodził się w 1963 r. w Tarnowcu k. Jasła. Publikuje na łamach „Nowej Okolicy Poetów”, „Toposu”, „Poboczy”. Opublikował trzy książki poetyckie: Obserwacje (1991), Budzenie twarzy (1997), Ślady i znaki (2001) oraz prozę Ktoś (2003). W 2005 r. wydał tom wierszy Widoki i widzenia. Jest redaktorem pisma „Nowa Okolica Poetów”. Członek Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, stypendysta Ministra Kultury w roku 2001.

Jan Tulik – poeta, prozaik, eseista. Osobowość Roku 2000. Opublikował sześć zbiorów wierszy, tom opowiadań Gry nieużyteczne, powieści: Doświadczenie (nagrodzone w konkursie wydawnictwa MAW w 1996r.), Furta (2001, Nagroda Fundacji Kultury) oraz dramat Kontynenty. Autor kilkunastu słuchowisk radiowych.. Za twórczość literacką (tłumaczoną na kilkanaście języków) otrzymał wiele nagród w tym: im. Stanisława Piętaka, im. Ryszarda Milczewskiego-Bruno oraz szereg nagród lokalnych. Kilkakrotny stypendysta Ministra Kultury. W 2009 r. wydał zbiór Legendy. Krosno i okolice.

Rozmowa zaproszonych gości będzie jednocześnie promocją ich najnowszej twórczości.

Spotkanie odbędzie się w ramach projektu „Literacki alfabet”, realizowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 21 października (środa) 2009 r. o godz. 16.30. MBP ul. Kołłątaja 1.

(MBP w Jaśle)

SŁOWA KLUCZOWE