Informacje

Konferencja otwierająca projekt „Karpackie Niebo”

Partnerzy Projektu

W dniach 08-10.10.2009 r. w Hotelu Karpatia w Humennem, odbyła się konferencja otwierająca projekt, połączona ze spotkaniem roboczym partnerów projektu „Karpackie Niebo. Rozwój turystycznych produktów związanych z astronomią na terenie polsko-słowackiego pogranicza” zorganizowane przez partnera wiodącego Vihorlatská hvezdáreň (Vihorlackie Obserwatorium Astronomiczne) w Humennem.

Program:
• Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska Republika Słowacka 2007-2013,
• II Oś Priorytetowa Rozwój społeczno-gospodarczy,
• Temat 2.1. Rozwój współpracy transgranicznej w zakresie turystyki.

Źródła finansowania projektu:
• Wnioskowane dofinansowanie z EFRR – 1 054 825, 68 €,
• Współfinansowanie krajowe – 191 695, 72 €.
Całkowita wartość projektu (brutto): 1 246 521,40 €
Wysokość udziału Partnera PP6 Powiatu Jasielskiego – 89 200 €

Okres Realizacji Projektu:
01.09.2009 – 31.05.2012
zgodnie z Umową o dofinansowanie WTSL.02.01.00-84-085/08-00 z dnia 06.08.2009 r.

Partnerzy projektu:
• Vihorlatská hvezdáreň (Vihorlackie Obserwatorium Astronomiczne) w Humennem – Partner Wiodący PW,
• Neinvestičný fond Teleskop, Snina – PP1,
• Gymnázium Snina – PP2,
• Východokarpatské združenie cestovného ruchu (VZCR) – PP3,
• Podduklianske osvevé stredisko vo Svidníku (POS Svidnik) – PP4,
• Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Andersa w Lesku – PP5,
• Powiat Jasielski – PP6,
• Podkarpacka Izba Gospodarcza w Krośnie (PIG w Krośnie) – PP7,
• Gmina Wiśniowa – PP8.

W konferencji uczestniczyli przedstawiciele partnerów projektu oraz zaproszeni goście. Spotkanie zostało podzielone na 3 bloki tematyczne, dotyczące astronomii, turystyki na pograniczu oraz poświęcone realizacji projektu Karpackie Niebo. Ponadto przybyli goście, mieli okazję bliżej poznać kraj partnera słowackiego, między innymi poprzez wycieczki po okolicy oraz naukę języka słowackiego.

W pierwszym dniu spotkania, które odbyło się Sali konferencyjnej Hotelu Karpatia, zaproszeni goście wysłuchali kilku prelekcji w dwóch blokach tematycznych.

I blok „Astronomia”
Jako pierwszy referat pt. „Amatorska astronomia na Słowacji” wygłosił Ing. Teodor Pintér dyrektor Obserwatorium w Hurbanovie. Następnie głos zabrał, prof. Henryk Brancewicz z Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii, który zapoznał przybyłych z „Amatorską astronomią w Polsce”. Kolejnym ekspertem był dr. Drahomír Chochol, z Obserwatorium w Tatrzańskiej Łomnicy, który przybliżył temat „Międzynarodowego roku astronomi na Słowacji”. Dr. Igor Kudzej z Vihorlackiego Obserwatorium Astronomicznego oraz Robert Bury, przedstawili projekt „Karpackie Niebo”.

II blok „Turystyka”
Jako pierwszy wystąpił, mgr. Rudlf Žiak z Urzędu Marszałkowskiego w Preszowie, który przybliżył „Strategię rozwoju turystyki w kraju Preszowskim”. Następnie Jan Solek z Podkarpackiego Regionalnego Portalu Turystycznego zabrał głos w sprawie „Strategii rozwoju turystyki w województwie podkarpackim”. Ing. Jaroslav Regec – Radny Sejmiku Samorządowego Kraju Preszowskiego zaprezentował „Region pod Vihorlatom i jego specyfikę regionalną dla rozwoju różnych form turystki”. Temat „Gwiezdna turystyka” przybliżył Pavel Dubovsky z Vihorlackiego Obserwatorium Astronomicznego.

Pierwszy dzień zakończono obserwacjami w obserwatorium w Kolonicy, w których udział wzięli chętni uczestnicy spotkania.

Drugi dzień konferencji poświęcony był realizowanemu projektowi. Prelekcję na temat ciemnego nieba, rozpoczynającą dyskusję, wygłosił Dr.Pavol Rapavý ze Słowackiego Stowarzyszenia Amatorów Astronomii.
Na zakończenie panelu, każdy z partnerów przedstawił prezentację własnych działań w projekcie „Karpackie Niebo”.

Na zakończenie dnia organizator zaprosił uczestników na wycieczkę wyjazdową do obserwatorium astronomicznego w Kolonickim Sedle, połączoną z przechadzką po ścieżce, na której umieszczone zostały planety Systemu Słonecznego.

Wieczór, upłynął partnerom na spotkaniu roboczym, zakończonym lekcją języka słowackiego.

Trzeci dzień spotkania, został poświęcony spotkaniu roboczemu, na którym partnerzy dzielili się między sobą istotnymi kwestiami i wątpliwościami dotyczącymi realizacji projektu.

Dobra pogoda, sprzyjała spacerom oraz prowadzeniu dziennych i nocnych obserwacji astronomicznych.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013

(ARTYKUŁ SPONSOROWANY)

SŁOWA KLUCZOWE