Informacje

Zwycięzcy konkursu „Bezpieczne wakacje 2009”

Nagrodzona praca Dominiki Bratek.
Nagrodzona praca Dominiki Bratek.

Nagrody, okolicznościowe dyplomy i gratulacje odebrali dziś laureaci wojewódzkiego etapu konkursu „Bezpieczne Wakacje 2009”. W finale konkursu wzięło udział ponad 180 prac plastycznych, które zwyciężyły w etapach powiatowych. Nagrodzono również najlepsze projekty, na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w środowisku lokalnym.

Konkurs „Bezpieczne Wakacje 2009” rozpoczął się w Dniu Dziecka – 1 czerwca br. Prace można było nadsyłać do 22 września. Do wojewódzkiego finału konkursu zakwalifikowano ponad 180 prac – laureatów etapów powiatowych. Zwycięzców wyłoniła komisja konkursowa w składzie: Krystyna Błotnicka – Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, Jan Krawiec – Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Rzeszowie, Paweł Baj – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie, nadkom. Piotr Kluz – Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji KWP w Rzeszowie oraz nadkom. Alina Pieniążek i nadkom. Krzysztof Piskor z Wydziału Prewencji KWP.

Zwycięzcami w kategorii wiekowej 10-12 lat:

I miejsce – Dominika Bratek – Szkoła Podstawowa w Jareniówce

W konkursie na najlepszy projekt działań na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w środowisku lokalnym nagrodzono uczniów dwóch szkół z powiatu jasielskiego. Projekty, podobnie jak prace plastyczne wyczerpały całą tematykę konkursu – bezpieczny pobyt w górach, nad morzem i w lesie, bezpieczeństwo w szkole i miejscu zamieszkania, bezpieczny Internet, bezpieczeństwo na drodze, a także tematykę zagrożenia używkami (papierosy, alkohol, narkotyki), czy przemocy wśród rówieśników.

I miejsce w konkursie na najlepszy projekt zajęli uczniowie Gimnazjum Publicznego w Zarzeczu: Gabriela Gaweł, Gabriela Wywrot, Paweł Piątek, Przemysław Wątroba, Rafał Wątroba

II miejsce zajął projekt uczniów Gimnazjum Publicznego nr 1 w Jaśle: Łukasz Gorczyca, Paweł Jarecki.

Nagrody i dyplomy wręczyli laureatom: Jacek Wojtas – Podkarpacki Kurator Oświaty, mł. insp. Andrzej Sabik – Zastępca Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego Policji, Mariola Zajdel-Ostrowska – Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, Zenobiusz Kajda – Dyrektor Zespołu Szkół Plastycznych.

Organizatorzy nagrodzili również nauczycieli i opiekunów laureatów obu konkursów.

(KPP w Jaśle)

SŁOWA KLUCZOWE