Kultura | rozrywka | edukacja

Konkurs plastyczny „Skąd się wzieli anieli” w JDK

Do wzięcia udziału w III Przeglądzie Twórczości Plastycznej Dzieci, zaprasza uczniów szkół podstawowych i gimnazjów Jasielski Dom Kultury. W bieżącym roku temat konkursu brzmi „Skąd się wzieli anieli”. Prace przyjmowane będą do końca bieżącego miesiąca.

Zadaniem uczestników konkursu jest przedstawienie swojego wyobrażenia anioła i pełnionej przez niego roli. Wykonane zgodnie z regulaminem prace plastyczne należy składać w JDK lub przysyłać na adres: Jasielski Dom Kultury, ul. Kołłątaja 1. Regulamin dostępny jest na w JDK oraz na stronie internetowej www.jdkjaslo.pl. Dodatkowych informacji udziela Ewa Kusiak, tel. (013) 443-51-54.

Anioły to piękne i tajemnicze duchy opiekuńcze, które przeniknęły do codziennego życia dzięki kulturze i wierzeniom. Słowo „Anioł” pochodzi od greckiego słowa „Angelos”, które znaczy „Posłaniec od Boga”. Służą Bogu i chronią ludzi, górują nad nami mocą i inteligencją. Najbardziej kojarzymy anioły ze świętami Bożego Narodzenia – mówi Ewa Kusiak, instruktorka plastyki w JDK – Anioły od wieków przedstawiane były w wyobrażeniach ludzi, w malarstwie i literaturze jako skrzydlate istoty w powłóczystych szatach. Sztuce ludowej zaś bliższe były swojskie postaci z jasełek, proste, grubo ciosane z drewna. Tego typu wizerunki aniołów były nieodłącznym elementem każdej bożonarodzeniowej szopki.

Poprzednie dwie edycje konkursu cieszyły się ogromną popularnością wśród dzieci i młodzieży. Na pierwszą, której temat był dowolny, wpłynęło blisko tysiąc prac z 70 szkół powiatu jasielskiego. Dzieła były tak różnorodne, że organizatorzy postanowili ukierunkować twórców, wprowadzając w kolejnych konkursach tematykę. W zeszłym roku temat brzmiał: „Namaluję cię ojczyzno”. Pomimo, że był dość trudny, na zmierzenie się z nim zdecydowało się 600 uczniów z ponad 40 szkół. W tym roku zaproponowana została znacznie lżejsza, ale także wymagająca dużej wyobraźni i inwencji twórczej tematyka. Mamy nadzieję, że zainteresuje ona kolejne setki młodych ludzi.

(JDK)

SŁOWA KLUCZOWE