Kultura | rozrywka | edukacja

Najbardziej niedoceniany polski „romantyk” na wystawie w MBP

W związku z 200 rocznicą urodzin i 160 rocznicą śmierci Juliusza Słowackiego Sejm RP podjął uchwałę w sprawie ustanowienia 2009 roku Rokiem Słowackiego. Miejska Biblioteka Publiczna w Jaśle włączając się w obchody tej rocznicy przygotowała wystawę „Juliusz Słowacki – Królom równy” poświęconą wieszczowi.

Słowacki był prawdziwym poetą romantycznym, takim poetą, którego dzisiaj się już nie ceni, bo jest wizjonerski i otwarty, wymaga skupienia. Jego twórczość to najwyższej próby literatura romantyczna o wymiarze europejskim, otwarta na świat i inne kultury, łączy polską kulturę i historię z antyczną grecką cywilizacją, jest pełna fantastyki i wizjonerstwa. Umarł młodo, ale zostawił po sobie kilkanaście arcydzieł, które na zawsze zapisały się w historii języka polskiego.

Na wystawie oprócz biografii prezentowane są kopie autografów fragmentów utworów Słowackiego, urywki listów do matki i przyjaciół, fragmenty wypowiedzi profesor Aliny Kowalczykowej, historyka literatury, które przybliżają postać „…najbardziej niedocenionego polskiego romantyka…”, cytaty z utworów wieszcza opracowane przez profesor Ewę Ferenc – Szydełko. Wystawie towarzyszy ekspozycja książek poświęconych życiu i twórczości Juliusza Słowackiego, które dostępne są w MBP w Jaśle.

Wystawa będzie czynna 05 – 29 października 2009 r., w holu MBP w Jaśle
(ul. Kołłątaja 1), poniedziałek – piątek 8.00-18.00, sobota 10.00-15.00.

(MBP w Jaśle)

SŁOWA KLUCZOWE