Kultura | rozrywka | edukacja

Andrzejkowe spotkania taneczne w JDK (zapowiedź)

Zapowiedź imprezy.

Jasielski Dom Kultury zaprasza dziecięce i młodzieżowe zespoły taneczne do wzięcia udziału w IX Andrzejkowych Spotkaniach Tanecznych. Konkurs odbędzie się 30 listopada o godz. 9. Zgłoszenia przyjmowane będą do 17 listopada.

Impreza jest okazją do zaprezentowania dorobku artystycznego dziecięcych i młodzieżowych zespołów tanecznych, działających w szkołach, domach kultury i innych instytucjach oraz klubach tanecznych i szkołach tańca. – Jej celem jest także propagowanie tańca jako sposobu rozwoju własnej osobowości, popularyzacja zespołowych form tanecznych i wymiana pomysłów – mówi Katarzyna Korona, instruktorka tańca w Jasielskim Domu Kultury.

Zespoły, z których każdy przedstawi dwa układy taneczne, trwające łącznie nie dłużej niż 8 minut, będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych (do 12 lat oraz 13 i więcej lat) i dwóch kategoriach artystycznych (inscenizacja taneczna oraz taniec nowoczesny). Jury weźmie pod uwagę opracowanie choreograficzne, dobór repertuaru, technikę artystyczną i ogólny wyraz artystyczny.

Szczegółowych informacji udziela Katarzyna Korona, tel. (013) 44-351-65. Dostępne są także w Internecie na stronie www.jdkjaslo.pl.

(JDK)

SŁOWA KLUCZOWE