Informacje

Dobry czas na społeczną aktywność osób bezrobotnych

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej jest beneficjentem projektu systemowego pod nazwą „Czas na aktywność w mieście Jaśle”. Główną ideą przyświecającą programowi jest przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu poprzez upowszechnianie aktywnej integracji umożliwiającej osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych.

Małgorzata Kaput, kierownik Projektu. Fot. Damian Palar / terazJaslo.pl
Małgorzata Kaput, kierownik Projektu.
Fot. Damian Palar / terazJaslo.pl

Uczestnikami Projektu jest czterdzieści osób (33 kobiety i 7 mężczyzn), zamieszkujących miasto Jasło, będących w wieku aktywności zawodowej i pozostających bez zatrudnienia. Ma na celu angażować lokalną społeczność za pomocą różnych postaci form aktywizacji społecznej i zawodowej, dzięki czemu osoby te będą miały lepsze możliwości uzyskania zatrudnienia.

Oferowaliśmy w tym roku dla naszych beneficjentów szeroki zakres usług i szkoleń, m.in. doradztwo zawodowe i szkolenia modułowe: kelner-barman z obsługą przyjęć okolicznościowych i ABC podejmowania działalności gospodarczej, pracownik administracyjno-biurowy z obsługą sekretariatu i kadr wraz z językiem angielskim, czy szkolenie profesjonalny sprzedawca. Myślę, że klamrą zamykającą nasz Projekt było szkolenie dotyczące ekonomii społecznej i spółdzielni socjalnych. – mówi Małgorzata Kaput, kierownik Projektu z ramienia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Budżet projektu na ten rok zamknął się w kwocie 366 tysięcy złotych, w tym kwota dofinansowania z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wyniosła 327 570 złotych, natomiast wkład własny ośrodka pomocy społecznej 38 430 złotych.

Magdalena Dorota Lignar, kierownik MOPS. Fot. Damian Palar / terazJaslo.pl
Dorota Lignar, kierownik MOPS.
Fot. Damian Palar / terazJaslo.pl

W ramach Projektu głównie organizowaliśmy kursy podnoszące kompetencje naszych klientów. Ostatnio bardzo ciekawa forma, którą podjęliśmy, to były warsztaty, w trakcie których nasi klienci mogli szczegółowo zapoznać się z ekonomią społeczną. W trakcie warsztatów posiedli pewne umiejętności, czyli jak samemu zaistnieć na rynku pracy, tworząc spółdzielnię socjalną. Jak założyć stowarzyszenie, spółdzielnię, jak z innymi razem się połączyć, żeby czasem nie czekać na te oferty z urzędu pracy, ale zacząć od siebie. – dodaje Dorota Lignar, kierownik MOPS w Jaśle.

Jedna z uczestniczek Projektu podkreśla w rozmowie z nami, że udział w Projekcie ma nie tylko wymiar gospodarczy. Zawiązują się przede wszystkim nowe więzi zawodowe, przyjacielskie. Osoby te pomagają sobie w sytuacjach rodzinnych i zawodowych.

Ja już mam tyle numerów telefonów, że już mi się nie mieszczą. Mam tylu przyjaciół, tyle znajomych. – cieszy się Maria Korona. – Oceniam na wysokim poziomie ten Projekt. Daje on duże możliwości na utworzenie sobie na przykład takiej spółdzielni socjalnej. Chcemy takie coś sobie zorganizować razem z dziewczynami, taką spółdzielnię gastronomiczną, a później rozszerzyć to o catering usługowy.

Przed Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej kolejne wyzwania. Jeżeli pozytywnie powiodą się negocjacje z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie, to placówka będzie realizowała kolejny projekt, tym razem konkursowy.

To jest dla nas takie wyzwanie, gdzie małej jednostce organizacyjnej udało się uzyskać taką ilość punktów, która pozwoli na realizację takiego projektu. To jest takie dla nas szczególne wyzwanie. Projekt systemowy oczywiście jest dla nas ważny, ale on jest jak gdyby nam przypisany z góry. Mamy taką możliwość, piszemy wniosek, jeśli wszystko jest w porządku realizujemy. Nie wszystkie ośrodki podejmują takie działania, bo są one dla takich małych jednostek skomplikowane. Natomiast projekt konkursowy to jest takie potężne wyzwanie i w tym kierunku chcielibyśmy zmierzać. – podkreśla Dorota Lignar.

Realizacja takiego projektu wymaga dużego zaangażowania zarówno ze strony pracowników ośrodka pomocy społecznej, jak i osób w nim uczestniczących.

Chciałam serdecznie podziękować wszystkim, którzy w jakiś sposób przyczynili się do sukcesu tego Projektu, bo już dzisiaj można powiedzieć, że Projekt ten jest wielkim sukcesem nie tylko naszego ośrodka, ale również miasta. – dodaje Małgorzata Kaput.

Projekt „Czas na aktywność w mieście Jaśle” realizowany jest od 1 stycznia do 31 grudnia br.

(dapa)

SŁOWA KLUCZOWE