Informacje

Gminne Obchody Święta Niepodległości w Osobnicy

Uroczysta akademia. Fot. ZS w Osobnicy
Uroczysta akademia.
Fot. ZS w Osobnicy

Dnia 12 listopada odbyła się w Osobnicy uroczystość z okazji Święta Niepodległości zainicjowana przez wójta Gminy Jasło Stanisława Pankiewicza, a zorganizowana przez Zespół Szkół w Osobnicy, Parafię Rzymsko-Katolicką w Osobnicy i Gminny Ośrodek Kultury w Trzcinicy.

Wzięli w niej udział przedstawiciele władz gminnych, powiatowych, oświatowych, księża z parafii Gminy Jasło, uczniowie i ich rodzice. Obchody 91. rocznicy odzyskania niepodległości rozpoczęły się Mszą Świętą w intencji ojczyzny, koncelebrowanej pod przewodnictwem ks. prałata Wacława Rybki. Następnie uczestnicy uroczystości przeszli do szkoły, gdzie po wystąpieniu Henryka Motkowicza, który miał zaszczyt odczytać listy od nieobecnych gości, tj. senatora RP Stanisława Zająca i starosty powiatu jasielskiego Adama Kmiecika, wspólnie obejrzeli montaż słowno-muzyczny pt. „Nasza niepodległa” przygotowany przez nauczycieli: Beatę Majsterkiewicz, Edytę Barę, Grzegorza Łąckiego i Jacka Bukowca.

Po przedstawieniu jako pierwsza zabrała głos dyrektor Lidia Dubiel. Podkreśliła, że była to niewątpliwie piękna lekcja historii, która przypomniała nam, że jesteśmy Polakami, którym bliski sercu jest Mazurek Dąbrowskiego, godło w postaci orła białego na czerwonym tle. Zaznaczyła, że mimo naszej przynależności do Unii Europejskiej, zawsze powinniśmy pamiętać o tym, że przede wszystkim jesteśmy Polakami, mieszkańcami państwa polskiego z ponad 1000-letnią historią. Rolą polskiej szkoły jest natomiast wychowanie patriotyczne w duch przywiązania do tego, co polskie.

Z kolei głos zabrali zaproszeni goście, którzy podkreślili, jak ważną datą dla Polaków jest 11 listopada. W swoim wystąpieniu wójt Stanisław Pankiewicz zwrócił uwagę, że nie każdy naród w Europie ma swoje państwo, a my mamy to szczęście. Zauważył również, że dzisiejsza Europa daje szansę na uzyskanie państwowości wszystkim narodom, które jej nie mają. W wypowiedzi wicekuratora Antoniego Wydro ważne wydaje się stwierdzenie, że ojczyzna to nie dar na zawsze, ale zadanie dla nas wszystkich. Rolą szkoły jest natomiast przygotowanie młodego pokolenia do zadań, które czekają je w przyszłości.

Z całą pewnością impreza zorganizowana w Zespole Szkół w Osobnicy była znakomitą lekcją patriotyzmu, która poruszyła serca jej uczestników i skłoniła do refleksji.

(ZS w Osobnicy)

SŁOWA KLUCZOWE