Sport | rekreacja | turystyka

III Amatorskie Mistrzostwa Polski w Pływaniu (zapowiedź)

W niedzielę 29 listopada na krytej pływalni Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jaśle odbędą się III Amatorskie Mistrzostwa Polski w Pływaniu – „Family CUP 2009”. Początek rodzinnej imprezy o godzinie 11.

Kryta Pływalnia w Jaśle. Fot. Damian Palar / terazJaslo.pl
Kryta Pływalnia w Jaśle.
Fot. Damian Palar / terazJaslo.pl

REGULAMIN MISTRZOSTW

Konkurencje indywidualne:
MĘŻCZYŹNI i KOBIETY– styl dowolny:
A: do 6 lat(roczniki do 2003 włącznie) – dystans 12,5 m
B: 7-8 lat (rocznik 2002 – 2001) – dystans 25 m
C: 9-10 lat (rocznik 2000 – 1999) – dystans 25 m
D: 11-12 lat (rocznik 1997 – 1998) – dystans 25 m
E: 13-15 lat (rocznik 1996 – 1994 ) – dystans 25 m
F: 16-19 lat (rocznik 1993 – 1990 ) – dystans 25 m
G: K-20 i M-20 20-29 lat (rocznik 1989 – 1978) – dystans 25 m
H: K-30 i M-30 30-39 lat (rocznik 1979 – 1970) – dystans 25 m
I: K-40 i M-40 40-49 lat (rocznik 1969 – 1960) – dystans 25 m
J: K-50 i M-50 50-59 lat (rocznik 1959 – 1950) – dystans 25 m
K: K-60 i M-60 od 60 lat (rocznik od 1949) – dystans 25 m

Konkurencja rodzinna
1. Sztafetę rodzinną stanowią 3 lub 4 osoby, pomiędzy którymi zachowana jest różnica pokoleń.
2. Dystans 4×25 m stylem dowolnym, przy 3 osobach jeden zawodnik płynie dwukrotnie.
3. O kolejności decyduje czas sztafety.

Konkurencja indywidualna
1. Dystans 25m stylem dowolnym, o kolejności decyduje czas w danej kategorii wiekowej.

Nagrody:
1. Zwycięzcy wszystkich kategorii otrzymują nagrody w postaci dyplomów (1-6) oraz pucharów (1-3), natomiast nagrody rzeczowe są losowane wśród wszystkich uczestników.
2. Medale zostaną wręczone wszystkim dzieciom, które ukończą konkurencję.
3. Wszystkie rodziny zdobywają Puchar za zajęte miejsce i koszulkę pamiątkową.
4. Specjalne nagrody dla najstarszego i najmłodszego uczestnika zawodów
5. W przypadku nieobecności wylosowanej osoby nagrodę otrzymuje kolejna wylosowana osoba.

Koszty udziału i ubezpieczenie
1. Każdy uczestnik zawodów startuje na własny koszt.
2. Opłata startowa
Przedszkolaki bezpłatnie
– 10 zł do 17 lat
– 20 zł od 18 lat
(Opłata zawiera wejście na basen, startowe i suchy prowiant)
3. Każdy uczestnik oświadcza, iż zna regulamin i zobowiązuje się, że startuje na własną odpowiedzialność.

Pozostałe kwestie regulaminowe rozstrzyga Organizator. Zgłoszenia należy przesyłać do 26.11.2009r. telefonicznie, internetowo lub w kasie pływalni MOSiR Jasło. Zgłoszenie powinno zawierać imię, nazwisko, datę urodzenia i stosunek pokrewieństwa. Dodatkowe informacje e-mailem ciborr@wp.pl, telefon 606 267 207.

(MOSiR Jasło)

SŁOWA KLUCZOWE