Informacje

Krzyż Zasługi dla dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Foluszu

Rafał Gużkowski dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Foluszu uhonorowany został Złotym Krzyżem Zasługi I stopnia przez Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego. Wręczenie odznaczenia odbyło się 20 listopada 2009 roku w Pałacu Prezydenckim w Warszawie podczas uroczystych obchodów Dnia Pracownika Socjalnego.

Rafał Gużkowski, dyrektor DPS w Foluszu. Fot. Damian Palar
Rafał Gużkowski, dyrektor DPS w Foluszu.
Fot. Damian Palar / terazJaslo.pl

W spotkaniu, na które zostali zaproszeni pracownicy socjalni z całej Polski wzięła również udział Teresa Witusik prezes Stowarzyszenia „Niebieski Parasol” w Jaśle, zajmującego się ochroną zdrowia i pomocą społeczną oraz pracą na rzecz osób wykluczonych społecznie z powodu niepełnosprawności, Krystyna Szopa z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśle oraz Agnieszka Zygarowicz dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie.

Krzyż Zasługi nadawany jest osobom, które położyły zasługi dla państwa lub obywateli spełniając czyny przekraczające zakres ich zwykłych obowiązków, a przynoszące znaczną korzyść państwu lub obywatelom, ofiarną działalność publiczną, ofiarne niesienie pomocy oraz działalność charytatywną.

W liście wystosowanym do zebranych Prezydent złożył pracownikom wyrazy szacunku oraz życzenia spełnienia w ich trudnej, odpowiedzialnej i potrzebnej pracy, oraz wielu sukcesów zawodowych, niesłabnących sił i pomyślności.

„Wybraliście sobie Państwo zawód niełatwy, wymagający zarazem wrażliwości i psychicznej odporności, osobistego zaangażowania i skrupulatności, profesjonalizmu i unikalnych cech charakteru, które warunkują skuteczną pracę z ludźmi znajdującymi się w trudnej sytuacji życiowej. Codziennie stykają się Państwo z ludzkimi dramatami, z biedą, bezrobociem, kalectwem i chorobami, różnorakimi patologiami społecznymi, dysfunkcjami życia rodzinnego oraz, co najgorsze, poczuciem opuszczenia i braku nadziei u tych, do których nikt inny nie wyciąga pomocnej dłoni.” – napisał Prezydent RP Lech Kaczyński.

Rafał Gużkowski od 2008 roku pełni funkcję dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Foluszu.

Od dwóch lat jest członkiem Krajowej Konsultacyjnej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych przy Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. W latach 2003-2007 był kierownikiem Warsztatu Terapii Zajęciowej w Haczowie. W latach 2003-2007 był członkiem, a następnie Sekretarzem Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych przy Marszałku Województwa Podkarpackiego. Od 2003 roku pełni funkcję członka Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym.

(Starostwo Powiatowe)

SŁOWA KLUCZOWE

OPINIE: “Krzyż Zasługi dla dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Foluszu”