Informacje

Międzynarodowa młodzież gościła w jasielskim magistracie

W poniedziałek 16 listopada, w Urzędzie Miasta w Jaśle, gościliśmy uczniów z Grecji, Francji, Portugali i Rumunii. Podczas spotkania z międzynarodową młodzieżą Burmistrz Jasła Maria Kurowska przedstawiła gościom historię, specyfikę funkcjonowania i perspektywy miasta Jasła. Spotkanie odbyło się w ramach projektu Comenius, realizowanego przez uczniów i nauczycieli Gimnazjum nr 2 w Jaśle z Zespołu Szkół Miejskich nr 3.

Fot. Urząd Miasta Jasła
Fot. Urząd Miasta Jasła

Spotkanie w Urzędzie Miasta to pierwszy punkt programu wizyty międzynarodowej młodzieży w Jaśle. Podczas kilkudniowego pobytu uczniowie wspólnie odwiedzą m.in. Muzeum Budownictwa Naftowego w Bóbrce, Duklę, Muzeum Magurskiego Parku Narodowego w Krempnej, Muzeum Zegarów w Jędrzejowie, Obserwatorium Astronomiczne w Niepołomicach. Wezmą udział w lekcji „Słoneczny pomiar czasu” i „Nocy pod gwiazdami” i innych wykładach, prezentacjach o tematyce astronomicznej.

Realizacja projektu Comenius, koordynowanego przez Gimnazjum nr 2 w Jaśle, przewidziana jest na 2 lata i odbywa się pod hasłem „To samo, a różne niebo nad nami – zależność stylu życia od położenia geograficznego w różnych krajach Europy”. Celem projektu jest rozwijanie zainteresowań, pasji badawczych u uczniów, propagowanie myśli naukowej wśród młodego pokolenia. Stwarza możliwości uczenia się ponad granicami, praktycznego poznawania kultury i środowiska różnych regionów Europy podczas wyjazdów, a także doskonalenia umiejętności posługiwania się językami obcymi. Daje okazję do promowania naszego miasta i regionu oraz nawiązania przyjaźni wśród uczniów, a nauczycielom możliwość wymiany doświadczeń.

Gimnazjum Nr 2 w Jaśle już po raz drugi realizuje projekt Unii Europejskiej Comenius. Poprzedni zakończony w roku szkolnym 2007/2008 otrzymał wyróżniającą ocenę.

(UMJ)

SŁOWA KLUCZOWE