Kultura | rozrywka | edukacja

Osobnica: Biblioteka „wczoraj i dziś”

Zakończył się remont kolejnej Filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Osobnicy. Biblioteka została wyremontowana ze środków finansowych pozyskanych z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury z programu „Infrastruktura Bibliotek”.

Biblioteka w Osobnicy po remoncie. Fot. archiwum GBP
Biblioteka w Osobnicy po remoncie.
Fot. archiwum GBP

Remont, modernizacja, adaptacja pomieszczeń stworzyła czytelnikom filii dostęp do funkcjonalnej, przyjaznej i estetycznej przestrzeni, w której zainstalowaliśmy nowoczesny sprzęt komputerowy oraz zakupiliśmy nowe wyposażenie.

Obecnie jest dostępny w placówce stary i nowy księgozbiór, który aktualizowany jest na bieżąco ze środków Gminy Jasło i MKiDN z programu „Literatura i czytelnictwo”. Jest to druga z Filii GBP w której remont został zakończony. Podniesienie standardu bibliotek publicznych zwłaszcza z terenów wiejskich poprzez modernizację i stworzenie niezbędnej infrastruktury zapewnia użytkownikom dogodne warunki korzystania z oferty bibliotecznej.

Stanisława Ablewicz | GBP w Jaśle z/s w Szebniach

SŁOWA KLUCZOWE