Informacje

Na Górce Klasztornej zabije dzwon „Franciszek-Joanna”

W przyszłym roku Zakon Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny będzie obchodził jubileusz 400-lecia swojego istnienia. Czterowiekową historię zakonu chcą w wyjątkowy sposób uczcić jasielskie Siostry Wizytki. Obok kościoła na Górce Klasztornej stanie nowa dzwonnica, w której zamontowany zostanie dzwon o imieniu „Franciszek-Joanna”. Uroczyste poświęcenie odbędzie się w czerwcu 2010 roku.

Dzwon Franciszek-Joanna zawiśnie w nowej dzwonnicy obok Klasztoru Sióstr Wizytek w Jaśle. Fot. terazJaslo.pl / (Siostry Wizytki)
Dzwon "Franciszek-Joanna"
Fot. terazJaslo.pl / (Siostry Wizytki)

Dzwon ufundowany jako wotum wdzięczności za czterysta lat istnienia zakonu Sióstr Wizytek, będzie największym a zarazem najcięższym (800 kg) dzwonem w Jaśle. Został wykonany w odlewni Janusza Felczyńskiego z Przemyśla. Na dzwonie umieszczone są płaskorzeźby herbu Zakonu oraz Matki Bożej, św. Franciszka Salezego i św. Joanny Franciszki de Chantal (założycieli Zakonu), a także napisy „Wotum wdzięczności Bogu w Trójcy Świętej Jedynemu za 400 lat Zakonu Nawiedzenia NMP, ofiarują Siostrom Wizytkom w Jaśle Przyjaciele i Dobroczyńcy Klasztoru. Jasło A.D. 2010 oraz „Św. Franciszku Salezy, pełen Ducha Świętego, módl się za nami. Św. Joanno Franciszko, doskonale wypełniająca wolę Boża módl się za nami. Głoś chwałę Najświętszego Serca Jezusa i Niepokalanego Serca Maryi”.

Rozpoczęto już prace przy budowie siedemnastometrowej dzwonnicy, którą zaprojektował jasielski architekt Andrzej Gawlewicz. Koszt całej inwestycji to około 140 tysięcy złotych. Poświęcenie zaplanowano na 6 czerwca 2010 roku.

Osoby dobrego serca, które mogą wesprzeć finansowo to dzieło, prosimy o dokonywanie wpłat na konto Sióstr Wizytek: 56 12402337 1111 0010 0896 4097, z dopiskiem „darowizna na cele kultu religijnego”.

(dapa)

SŁOWA KLUCZOWE