Informacje

Uchronić przed zamarznięciem

Straż Miejska kontroluje opuszczone budynki, w których mogą przebywać bezdomni. Fot. archiwum terazJaslo.pl
Straż Miejska kontroluje opuszczone budynki,
w których mogą przebywać bezdomni.
Fot. archiwum terazJaslo.pl

W związku ze zbliżającym okresem zimowym 2009/2010 Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Jaśle informuje, że od 1 listopada 2009 r. w Wojewódzkim CZK funkcjonuje bezpłatna infolinia o numerze 0 800 105 410 gdzie bezdomni lub potrzebujący pomocy mogą uzyskać informację o placówkach przygotowanych do przyjęcia osób w sezonie zimowym. Powyższe informacje można uzyskać dodatkowo pod numerem informacyjno – koordynacyjnym 987.

Ponadto zgodnie z rozporządzeniem porządkowym nr 1/06 Wojewody Podkarpackiego z dnia 29 stycznia 2006 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku usuwania zalegającego śniegu i lodu z budynków i obiektów budowlanych należy prowadzić kontrolę i bieżący nadzór przestrzegania zapisów w/w rozporządzenia. W obszarze tym należy również dokonać sprawdzenia drożności dróg ewakuacji z obiektów gromadzących
w jednym czasie dużą liczbę ludzi. Obowiązki te należą do właścicieli, zarządców lub administratorów nieruchomości.

WYKAZ PLACÓWEK
na terenie Miasta Jasła obejmujących pomocą osoby bezdomne w okresie zimowym

1. Schronisko dla mężczyzn:
Rzeszowskie Towarzystwo Pomocy
im. św. Brata Alberta Filia w Jaśle
Schronisko dla Mężczyzn w Jaśle
ul. Konopnickiej 86
38 – 200 Jasło
tel. (013) 448 0240
tel. kom. 504 300 499

2. Bezpłatne posiłki:
Caritas Diecezji Rzeszowskiej
Okręg w Jaśle
ul. Za Bursą 1a
38 – 200 Jasło
(013) 446 5602

Józef Bajorek
Sekretarz Miasta Jasła

SŁOWA KLUCZOWE