Informacje

Zobacz, jakie inwestycje miejskie planuje się na przyszły rok

Przez cały październik odbywały się spotkania władz miasta z mieszkańcami wszystkich szesnastu jasielskich osiedli. Konsultacje społeczne dotyczyły założeń budżetowych na przyszły rok.

Ryszard Pabian Fot. Damian Palar / terazJaslo.pl
Ryszard Pabian, wiceburmistrz Jasła.
Fot. Damian Palar / terazJaslo.pl

Podczas spotkań przedstawiano główne inwestycje, które przyjęto do realizacji w 2010 roku z miejskiego budżetu. Wysłuchano również uwag ze strony mieszkańców i zarządów poszczególnych osiedli.

Dotyczyły one głównie, jak w poprzednich latach, infrastruktury drogowej i chodników, budowy nowych odcinków kanalizacji sanitarnej i wodociągów, odprowadzania wód deszczowych, oświetlenia, spraw usunięcia drzew, porządku i bezpieczeństwa na drogach, utrzymania porządku związanego ze spacerującymi pieskami po terenie miasta, a także na niektórych spotkaniach przedstawiono bardziej ogólne tematy, a więc temat budowy obwodnicy północnej, zanieczyszczenia powietrza i ewentualnych środków, które są do pozyskania w ramach programów. – powiedział Ryszard Pabian, wiceburmistrz Jasła.

Przewidywana kwota dochodów na przyszły rok w projekcie budżetu miasta Jasła wynosi 127 980 324,50 złotych, z tego dochody bieżące to 84 036 928 złotych, natomiast dochody majątkowe 37 943 414,50 złotych. Planowane wydatki wyniosą 138 145 685 złotych, z tego wydatki bieżące 87 069 948 złotych, a wydatki majątkowe 51 075 737 złotych. Deficyt budżetowy ma wynieść 16 165 342,50 złotych.

Projekt budżetu wygląda troszkę inaczej, niż projekty budżetów dotychczas przez radę przyjmowanych. Sejm w bieżącym roku zmienił ustawę o finansach publicznych, co spowodowało istotne zmiany co do samej treści budżetu. W tej chwili ściśle jest określone, co to jest uchwała budżetowa i jakie zawiera załączniki. – mówi Jacek Borkowski, główny księgowy budżetu i skarbnik miasta Jasła.

Główne inwestycje, które władze Jasła chcą zrealizować w przyszłym roku w ramach miejskiego budżetu to: przebudowa ulicy Krajowickiej w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, kontynuacja budowy budynku socjalnego przy ulicy Sroczyńskiego, kontynuacja budowy sektorów grzebalnych na Nowym Cmentarzu, budowa ulicy Kolejowej, kontynuacja budowy ulicy KL1 i Sroczyńskiego, dokapitalizowanie spółki TBS ABK w celu budowy nowego bloku dla sześćdziesięciu rodzin, rozpoczęcie budowy obiektów sportowych, budowa oświetleń ulicznych, budowa szaletów miejskich, budowa ulicy Hutniczej, uzbrojenie osiedli Górka Klasztorna i Na Kotlinę, adaptacja pomieszczeń użytkowych na mieszkania socjalne oraz modernizacja lokali socjalnych przy ulicy Franciszkańskiej 4.

Miasto będzie się starać również środki zewnętrzne na realizację takich zadań jak: rekultywacja składowiska odpadów komunalnych, budowa społeczeństwa informacyjnego, drugi etap rewitalizacji centrum miasta, termomodernizacja przedszkoli miejskich, stworzenie tras turystycznych i sieci rowerowych, unowocześnienie służb zarządzania kryzysowego w celu minimalizacji zagrożeń na obszarach przygranicznych, modernizacja Jasielskiego Domu Kultury, pierwszy etap rewitalizacji obszarów poprzemysłowych (wyrobisko po cegielniane w Sobniowie), modernizacja taboru komunikacji miejskiej, przebudowa Ogródka Jordanowskiego, rewitalizacja osiedla Gamrat oraz budowa przedszkola miejskiego.

(dapa)

SŁOWA KLUCZOWE