Informacje

Będą współpracować ze Słowakami

Gminny Ośrodek Kultury w Jaśle z/s w Trzcinicy otrzymał prawie 46 tysięcy euro na realizację projektu „Młodzież – Kultura – Przyjaźń. Gmina Jasło i Lipany podbijają pogranicze” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Republika Słowacka 2007-2013. Projekt startuje już na początku przyszłego roku i potrwa do grudnia.

Głównym celem projektu jest nawiązanie współpracy transgranicznej pomiędzy Gminnym Ośrodkiem Kultury w Jaśle z/s w Trzcinicy, a jego partnerem po stronie słowackiej – Základná Umelecká Škola v Lipanach (Szkoła Artystyczna w Lipanach), aby wspólnie działać na rzecz rozwoju kultury i sztuki w obszarze transgranicznym, ożywić zapomnianą tradycję i zwyczaje ludowe z terenu ziemi jasielskiej i rejonu Lipany.

W ramach projektu zorganizowane zostaną warsztaty, imprezy otwarte, spotkania z kulturą pogranicza. W zajęciach wezmą udział dzieci i młodzież skupiona w świetlicach wiejskich działających przy GOK w Jaśle z/s w Trzcinicy i uczęszczająca do Szkoły Artystycznej w Lipanach. Podczas spotkań warsztatowo – integracyjnych, które będą miały miejsce zarówno w Polsce jak i na Słowacji, uczestnicy nie tylko poznają tradycję i kulturę ludową swoich kolegów ze Słowacji, ale też wspólnie spędzą czas i zwiedzą okolicę. – informuje Joanna Duć-Acela, dyrektor GOK-u w Jaśle.

Do udziału w projekcie współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zaproszeni są dzieci i młodzież biorące udział w zajęciach organizowanych przez świetlice, które działają na terenie miejscowości położonych w gminie Jasło oraz wszyscy zainteresowani.

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie GOK-u (Trzcinica 72).

(dapa)

SŁOWA KLUCZOWE