Informacje

Brednie radnego Platformy Obywatelskiej Romana Kościowa

Budżet Jasła na 2010 rok uchwalony. Dla władz Jasła to powód do radości, bo jak zapowiadają jest to ambitny plan rozwoju miasta. Niestety są też tacy, którzy nie podzielają tego zdania, jednak argumenty, których używają szeroko mijają się z prawdą. Takie nieprawdziwe informacje podał do publicznej wiadomości Radny Platformy Obywatelskiej Roman Kościow. To pomyłka czy kolejna polityczna gra?

Fot. Urząd Miasta Jasła
Czy radny PO Roman Kościow kłamie?
Opinię pozostawiamy naszym drogim Czytelnikom.
Fot. Urząd Miasta Jasła

W ostatnim czasie w lokalnych mediach pojawiło się szereg komentarzy Radnego Romana Kościowa, dotyczących uchwalonego na 2010 rok budżetu miasta Jasła. Podał on m. in. informację, że „Zadłużenie miasta wciąż rośnie”, argumentując, że „W 2006 r. wynosiło 31 mln zł, w 2007 33 mln zł, w 2008 prawie 35 mln zł, w 2009 35,5 mln zł, a w 2010 planowane jest na 45,5 mln zł.”

Podane przez Pana Kościowa informacje dotyczące zadłużenia Miasta Jasła w latach 2006-2010 to jakieś brednie, są nieprawdziwe, a wręcz kłamliwe i tendencyjne. – mówi zniesmaczona zachowaniem radnego Burmistrz Jasła Maria Kurowska.

Faktyczne zadłużenie Miasta Jasła wykazywane zgodnie ze sprawozdaniem RB – Z przedstawia się następująco:
2006 r. – wysokość zadłużenia 27 834 759,74 zł, co stanowi 35,51% wykonanych dochodów
2007 r. – wysokość zadłużenia 27 249 128,12 zł, co stanowi 30,91% wykonanych dochodów
2008 r. – wysokość zadłużenia 24 495 964,67 zł, co stanowi 25,55% wykonanych dochodów
Natomiast szacowane zadłużenie na koniec 2009 r. wyniesie około 26 300 000,00 zł, co stanowi 27,20 % planowanych dochodów.

Powyższe dane jednoznacznie wskazują, iż zadłużenie Miasta Jasła nie ma tendencji wzrostowej, a przez lata 2006 – 2008 następował coroczny jego spadek – komentuje Skarbnik Miasta Jasła Jacek Borkowski.

Planowane zadłużenie na 2010 r. w wysokości 45,5 mln zł wynika wyłącznie z założenia dużej ilości inwestycji z wykorzystaniem środków UE. Zakłada się bowiem realizację inwestycji na kwotę przeszło 51 mln zł co stanowi ponad 30-milionowy wzrost w porównaniu z rokiem 2009, który też pod tym względem był wyjątkowy i zdecydowanie lepszy od lat poprzednich. – dodaje Z-ca Burmistrza Jasła Ryszard Pabian.

Burmistrz Miasta Jasła Maria Kurowska krótko kwituje całą sytuację:
Ubolewam, że radny Roman Kościow przez 3 lata pełnienia funkcji nie nabył umiejętności czytania budżetu ze zrozumieniem pomimo tego, że jest członkiem Komisji Finansowo – Budżetowej RMJ.

(UMJ)

SŁOWA KLUCZOWE

OPINIE: “Brednie radnego Platformy Obywatelskiej Romana Kościowa”

  1. Czytac to nie wszystko ! Trzeba jeszcze umiec zrozumiec co sie czyta . A z tym to chyba u pana radnego nie najlepiej