Informacje

Gamrat S.A. zamyka tegoroczny bilans gospodarczy na plusie

Maksymalizacja wartości przedsiębiorstwa poprzez inwestycje w nowoczesne technologie produkcji, umacnianie osiągniętej pozycji handlowej na rynku, racjonalna polityka gospodarcza i otwartość na klientów zagranicznych, rozbudowa asortymentu oferowanych wyrobów, realizacja polityki kadrowej szkoleniowej oraz wrażliwość na potrzeby lokalnej społeczności. Tak przedstawia się tegoroczny bilans Zakładów Tworzyw Sztucznych Gamrat S.A., jednego z największych zakładów pracy w naszym regionie.

Andrzej Czajka. Fot. Damian Palar / terazJaslo.pl
Andrzej Czajka.
Fot. Damian Palar / terazJaslo.pl

Jasielski potentat w sektorze produkcji tworzyw sztucznych może zaliczyć ten rok do udanych. Gamratowi udało się dokonać inwestycji na kwotę kilkudziesięciu milionów złotych, dzięki czemu umocni się pozycja firmy na co raz to liczniejszym rynku krajowym oraz pozwoli na poszukiwanie nowych rynków zbytu poza jego granicami.

W 2009 roku na rynek zostały wprowadzone nasze nowe wyroby typu wykładzina obiektowa, rura TWIN, wysokiej jakości podsufitka, system rynnowy Magnat. Te produkty zostały pozytywnie zaakceptowane i przyjęte na rynku. – mówi Andrzej Czajka, prezes Gamrat S.A.

Najważniejsze inwestycje

Do najważniejszych inwestycji oddanych w bieżącym roku na terenie firmy należy zaliczyć uruchomienie produkcji rur polietylenowych dwuwarstwowych wytwarzanych metodą współwytłaczania (koestrukcji). Zastosowana do produkcji rur z tworzyw sztucznych metoda jest w tej chwili najnowocześniejszą technologią, cechującą się wysoką efektywnością i niskimi kosztami eksploatacji.

Rury te przyjęły nazwę handlową TWIN. Są przeznaczone do budowy sieci komunalnych w technologiach wykopowych bez użycia podsypki, obsypki i zasypki piaskowej, co powoduje obniżenie kosztów inwestycji i przyspieszenie terminu realizacji. Ponadto znalazły zastosowanie przy budowie sieci komunalnych w technologiach bezwykopowych, co również oprócz wyżej wymienionych zalet, dodatkowo powoduje obniżenie tzw. kosztów społecznych. – informuje prezes.

Zakupiono również linię do produkcji sidingu. Inwestycja obejmowała zakup kompletnej linii do produkcji podsufitki PVC oraz zakup półautomatu wspomagającego pakowanie. Dzięki temu spółka chce oferować swoje produkty na rynkach zagranicznych.

Podsufitki Gamrat zapewniają trwałe i estetyczne wykończenie okapu dachu. Bogata paleta kolorów pozwala dopasować jej elementy do koloru rynien, okien i elewacji budynku. Dzięki specjalnym panelom perforowanym zapewnia ciągłą wentylację dachu. W przeciwieństwie do tradycyjnych metod zabudowy okapu, system ten nie wymaga konserwacji. – zachwala produkty Gamratu Andrzej Czajka.

Oddano również do użytku prasę dwutaśmową zakupioną od niemieckiej firmy Hymmen, z którą podpisano porozumienie o dalszej współpracy obu spółek. Inwestycja pozwoliła na uruchomienie produkcji wykładzin prasowanych, dzięki czemu Gamrat dostosowuje swoją ofertę wykładzin do standardów funkcjonujących na rynku oraz zaspokaja potrzeby i oczekiwania swoich klientów.

Nowa inwestycja w linię prasy pozwoliła nam na wprowadzenie na rynek nowego asortymentu, jakim jest membrana dachowa. Bardzo duże zainteresowanie klientów wyrobami prasowanymi sprawiło, że firma planuje dalszą rozbudowę i modernizację urządzenia. – podkreśla prezes Gamrat-u.

Ekspansja poza granice kraju

Główne cele zawarte w planie strategicznym Zakładów Tworzyw Sztucznych Gamrat S.A. zakładają poszukiwanie nowych rynków zbytu poza granicami kraju. Ekspansja została ukierunkowana głównie na Bałkany i Wschód. Spółka wykorzystała panującą tam stagnację w zakresie produktów z tworzyw sztucznych i z dużym powodzeniem realizuje swoje plany gospodarcze.

Pierwszy rok realizowanego programu bałkańskiego zakończył się pełnym sukcesem. Podwoiliśmy wielkość sprzedaży w krajach dawnej Jugosławii. Odbyło się tam szereg szkoleń, wiele ciekawych inwestycji zostało zrealizowanych i myślę, że przed nami kolejny rok. Liczymy, że też zakończy się pełnym sukcesem. – przyznaje Czajka.

Zakładanymi celami rozwojowymi Gamrat-u w kolejnych latach jest m.in. osiągnięcie znaczącej pozycji na globalnym rynku wykładzin obiektowych, umacnianie osiągniętej pozycji na rynku oraz działania prowadzące do ciągłego zwiększania udziału w rynku dla systemów rurowych oraz rozbudowa asortymentu polegająca na ulepszeniu dotychczas produkowanych wyrobów przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii produkcji oraz wprowadzeniu bardziej komplementarnych systemów.

(dapa)

SŁOWA KLUCZOWE