Informacje

Uwaga kierowcy! Zmiana organizacji ruchu w centrum miasta

W nawiązaniu do postanowienia Starosty Jasielskiego w sprawie wprowadzenia stałej zmiany organizacji ruchu na ulicach Wałowej i Gołębiej w Jaśle informujemy, że w dniu 17.12.2009 r. zostanie wprowadzone nowe oznakowanie.

Mapa zmian

Zmiany będą polegać na wyznaczeniu dojazdu do Rynku od strony północnej ulicami Modrzejewskiego, Wałową i Gołębią. Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności.

Zasadnicza zmiana dotyczy odwrócenia ruchu jednokierunkowego na ulicy Wałowej tj. z obecnego kierunku od ulicy Gołębiej do ulicy Modrzejewskiego na kierunek od ulicy Modrzejewskiego do ulicy Gołębiej oraz wprowadzenie ruchu jednokierunkowego na ulicy Gołębiej z kierunku od ulicy Wałowej do ulicy Rynek.

Prosimy o zwrócenie uwagi na nowe oznakowanie w/w ulic, a szczególnie zmianę pierwszeństwa i ustawione oznakowanie B-20 „Stop” na ulicy Gołębiej przed skrzyżowaniem z ulicą Wałową.

(UMJ)

SŁOWA KLUCZOWE