Informacje

Na oddział ginekologiczno-położniczy jasielskiego szpitala trafił nowoczesny sprzęt

Pacjentki w stanach zagrożenia zdrowia i życia będą lepiej diagnozowane, dzięki nowoczesnemu sprzętowi, trafił właśnie na oddział ginekologiczno-położniczy jasielskiego szpitala. Za 132 tysiące złotych udało się zakupić trzy urządzenia: ultrasonograf, kardiotokograf oraz kardiomonitor. Środki na ten cel pochodzą w całości z tegorocznego miejskiego budżetu.

Kurowska i Dybaś. Fot. Damian Palar / terazJaslo.pl
Burmistrz Jasła Maria Kurowska wraz z
przewodniczącym Rady Miasta Andrzejem Dybasiem.
Fot. Damian Palar / terazJaslo.pl

Burmistrz Jasła podkreśla, że miasto jest wrażliwe na potrzeby szpitala i potrzeby ludzi chorych. Dlatego corocznie ze swojego budżetu przeznacza pewne środki finansowe na zakup nowoczesnego sprzętu medycznego dla miejskiej lecznicy. Jeżeli wartość sprzętu znajdującego się na wszystkich szpitalnych oddziałach, a dofinansowanego przez jasielskich radnych, to kwoty można liczyć w setkach tysięcy złotych.

Bardzo się cieszę, że taki sprzęt został zakupiony, ponieważ uważam, że najbardziej należy dbać o zdrowie matki i o ratowanie życia dziecka. Nie ma dobrej diagnostyki i dobrego leczenia w dzisiejszych czasach bez dobrego sprzętu. 132 tysiące złotych przeznaczone na zakup sprzętu dla oddziału ginekologii i położnictwa wzmocni dobre usprzętowienie tego szpitala, aby jak najwięcej uratować zdrowia i życia dzieci. – podkreśla Maria Kurowska.

Jednocześnie deklaruje dyrekcji placówki, że współpraca na poziomie szpital – władze miasta nadal będą układać się na podobnej jak do tej pory płaszczyźnie.

Dalej w miarę naszych możliwości będziemy pomagać jasielskiemu szpitalowi. – deklaruje Kurowska.

Sprzęt na europejskim poziomie

Łukasz Pietrus. Fot. Damian Palar / terazJaslo.pl
Doktor Pietrus prezentuje nowy aparat USG.
Fot. Damian Palar / terazJaslo.pl

Zakupione dla potrzeb oddziału ginekologiczno-położniczego urządzenie to nowy aparat ultrasonograficzny produkcji duńskiej. Wyposażony jest w trzy głowice: dopochwową, która służy do badania przez pochwę niskich ciąż, czy guzów przydatków, przezbrzuszną, która służy do badania przez brzusznego wyższych ciąż. Przy odpowiednim przygotowaniu pacjentki można badać u pacjentki także zmiany w przydatkach. Natomiast trzecia głowica służy do badania piersi kobiety i można ją wykrywać zmiany w gruczole piersiowym: złośliwe jak i niezłośliwe.

Aparat jest bardzo nowoczesny. Posiada program, w którym możemy wyliczać na przykład masę płodu, posiada możliwość zapisu pracy serca płodu i określania wartości przepływów w tętnicach pępowinowych, czy w tętnicy podstawnej mózgu. Możemy tym aparatem określać ilość wód płodowych, prawidłowość narządów wewnętrznych u płodu, jak serce, nerki, pęcherz moczowy, żołądek. Tym aparatem możemy również określać inne parametry. – mówi dr n. med. Łukasz Pietrus, starszy asystent Oddziału Ginekologiczno-Położniczego Szpitala Specjalistycznego w Jaśle.

Lekarz podkreśla jeszcze inne znaczenie tego aparatu. Do tej pory oddział korzystał z badań wykonywanych w Pracowni Ultrasonograficznej, zlokalizowanej na terenie szpitala. Było to uciążliwe zarówno dla pacjentek, które w celu wykonania badania musiały być transportowane na inne kondygnacje placówki oraz personelu medycznego, ponieważ każdy oddział ma określone godziny, w których takie badanie może wykonywać.

W tej chwili ten aparat jest dostępny dwadzieścia cztery godziny. Możemy wykonywać badania u kobiet, u których mamy wszelkie wątpliwości co do przebiegu ciąży, czy spraw dotyczących ginekologii. Pacjentki, które leżą na oddziale tu na miejscu od razu są załatwiane i tu na miejscu są wykonywane badania przez lekarzy zatrudnionych w oddziale. – podkreśla Pietrus.

Dodaje również, że marzeniem personelu byłby zakup aparatu z „górnej półki”. Koszt takiego urządzenia do trójwymiarowego obrazowania kosztuje w granicach 400-500 tysięcy złotych i przekracza możliwości finansowe placówki.

Chociaż może w przyszłości uda się taki sprzęt też na oddział zdobyć. Niemniej trzeba powiedzieć, że jest to sprzęt w pełni wystarczający do pełnego diagnozowania takiego, jakiego my potrzebujemy u kobiet ciężarnych i u kobiet ginekologicznych. – dodaje.

Kardiotokograf do monitorowania czynności życiowych płodu

Drugim zakupionym urządzeniem jest kardiotokograf, służący do rejestrowania tętna płodu oraz siły skurczów macicy w okresie powyżej 28 tygodnia ciąży (czyli wtedy, kiedy można zapiąć głowicę urządzenia na brzuchu ciężarnej pacjentki).

Mamy monitorowaną czynność skurczową, czyli jak kobieta trafia z zagrażającym przedwczesnym porodem na oddział, to my widzimy, że na zapisie występują takie wzniesienia, które odzwierciedlają skurcz macicy. Równolegle do tego zapisu prowadzony jest zapis czynności skurczowej serca płodu. W czasie zapisu mogą występować różne nieprawidłowości i to nas zmusza bądź do wykonania dodatkowej diagnostyki, bądź do wprowadzenia odpowiedniego leczenia lub ukończenia porodem drogami natury, czy wykonaniem cięcia cesarskiego. – mówi Łukasz Pietrus.

Zbigniew Betlej. Fot. Damian Palar / terazJaslo.pl
Dyrektor szpitala Zbigniew Betlej i doktor Pietrus
obok zakupionego dla oddziału ginekologicznego
nowego kardiomonitora.
Fot. Damian Palar / terazJaslo.pl

Oddział wzbogacił się również o kardiomonitor, czyli sprzęt pozwalający monitorować podstawowe parametry życiowe człowieka.

Rosną potrzeby

Sprzęt medyczny jest wykorzystywany na co dzień przez personel wszystkich szpitalnych oddziałów, przez co szybko ulega zniszczeniu. Poza tym każdego roku na rynek wprowadzone są nowe rozwiązania techniczne, mające na celu poprawę jakości świadczonych usług medycznych. Dlatego każdego roku zachodzi potrzeba wymiany urządzeń na nowe.

Potrzeb jest bardzo dużo, ponieważ sprzęt medyczny jest bardzo eksploatowany. Szybko się starzeje, dlatego każda pomoc ze strony samorządów jest mile widziana. Za te środki kupujemy tylko i wyłącznie sprzęt dla potrzeb wszystkich oddziałów. W pierwszej kolejności to, co potrzebne jest w danej chwili. – podkreśla Zbigniew Betlej, dyrektor Szpitala Specjalistycznego w Jaśle.

Oprócz oddziału ginekologiczno-położniczego o nowy sprzęt niedawno wzbogacił się również Dział Pomocy Doraźnej. To dwa specjalistyczne ambulanse ratunkowe z pełnym wyposażeniem medycznym, zakupione ze środków unijnych oraz dofinansowania przekazanego przez wszystkie samorządy powiatu jasielskiego.

Damian Palar
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE