Informacje

Kolejne licea profilowane do likwidacji

Radni powiatowi jednogłośnie podjęli uchwały o likwidacji ostatnich liceów profilowanych w czterech szkołach ponadgimnazjalnych, których organem prowadzącym jest Powiat Jasielski.

Starostwo Powiatowe w Jaśle. Fot. Damian Palar / terazJaslo.pl
Starostwo Powiatowe w Jaśle.
Fot. Damian Palar / terazJaslo.pl

Zgodnie z decyzją radnych przestają istnieć: III Liceum Profilowane w Zespole Szkół nr 3 im. Stanisława Pawłowskiego w Jaśle, IV Liceum Profilowane w Zespole Szkół nr 4 w Jaśle, Liceum Profilowane w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kołaczycach oraz Liceum Profilowane w Zespole Szkół im. prof. Teodora Marchlewskiego w Trzcinicy.

Ta forma nie sprawdziła się. Wyniki matur nie wypadły w tych liceach najlepiej. Chcemy podwyższyć jakość nauczania. Poza tym nie było naboru do liceów profilowanych. – mówiła tuż po zakończeniu dzisiejszej sesji Alicja Zając, przewodnicząca Rady Powiatu.

Od września br. nie ma już tego typu placówek w pozostałych jednostkach oświatowych, czyli: Zespole Szkół Technicznych im. Bohaterów Września, Zespole Szkół nr 2, Zespole Szkół Budowlanych im. króla Kazimierza Wielkiego oraz Zespole Szkół im. Mikołaja Kopernika w Nowym Żmigrodzie.

Podczas dzisiejszego posiedzenia Rady Powiatu, podjęto również uchwałę w sprawie przekształcenia IV Liceum Ogólnokształcącego przy Zespole Szkół nr 4 w Jaśle na IV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi.

(dapa)

SŁOWA KLUCZOWE